Kom ook naar het onderwijsnetwerk 'Integrale samenwerking'

Op woensdagochtend 28 februari organiseert Passend Onderwijs Almere voor de twee keer dit schooljaar een onderwijsbijeenkomst. Het moment om je collega’s uit het veld van de voorschool, school en samenwerkingspartners te ontmoeten en kennis en ideeën uit te wisselen.  Het thema is dit jaar: Integraal/interprofessioneel samenwerken. Hoe gaan we steviger met elkaar samenwerken voor de jeugd/jongeren in de stad?   Laat je inspireren en schrijf je in!
 

 
Programma Onderwijsnetwerk ‘Integrale samenwerking’  
Locatie: De Wegwijzer Almere, Makasserweg 80 Almere Buiten. 

We starten centraal om jullie bij te praten over verschillende ontwikkelingen, daarna kun je in kleinere groepen sparren of je input geven: 
 
8.30 uur             Inloop met koffie en thee  
9.00 uur             Centrale introductie thema: Tijl Koenderink, directeur-bestuurder vanuit POA
9.15 uur             Interactieve sessie: Integraal/interprofessioneel samenwerken: wat leeft en speelt er allemaal in onze stad en hoe staan deze in verbinding met elkaar? Door Margot Drabbe en Margareth van Meerveld (projectleiders Basisstructuur voor Ondersteuning).

10.15 uur           Koffie/thee met lekkers  
10.45 uur           Deelsessie:  
                                          - inwerkprogramma voorschool en PO 
                                          - inwerkprogramma VO en VIL doorontwikkeling VO 
11.30 uur           Netwerken en lunch (geef je op voor de lunch)
12.00 uur           Einde   
 
Wat is het OnderwijsNetWerk?
Het OnderwijsNetWerk is een netwerkbijeenkomst van Passend Onderwijs Almere dat 3 keer per schooljaar georganiseerd wordt. De ochtenden hebben meestal een specifiek aan passend onderwijs gerelateerd thema. Bijvoorbeeld Handelings Gericht samen Werken of ouderbetrokkenheid. Er vinden meestal een of twee lezingen plaats. Sprekers in het verleden waren bijvoorbeeld HGW-expert Noëlle Pameijer, onderzoeker Bert Wienen en Peter de Vries van Expertisecentrum ouderbetrokkenheid. Daarnaast is er een netwerkpauze waarin deelnemers met elkaar in gesprek kunnen.

Voor wie?
Genodigden zijn professionals uit de voorschool, het PO, het VO, het speciaal (basis) onderwijs (s(b)o en vso, PrO), jeugdhulp, JGZ, gemeente en andere ketenpartners. We richten ons op onze samenwerkingspartners in Almere, maar in principe is iedereen welkom.

Onderwijsnetwerk 2024
28 feb 2024 van 09:00 – 12:00 uur - Integraal samenwerken voor de jeugd
16 april 2024 van 09:00 – 12:00 uur - Dekkend Netwerk en doelgroepen model