Voorschool

Op deze pagina lees je meer over het jonge kind (0-4 jaar) en passend onderwijs.

De doorgaande ontwikkelingslijn

Wordt een kind 3 ½  jaar, dan is het tijd voor de overstap naar de basisschool. Het is zaak om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Een goede overdracht en samenwerking tussen de voorschoolse en de vroegschoolse voorzieningen draagt hieraan bij. Het overdrachtsinstrument Peuterestafette vormt een onderdeel van deze samenwerking.

De Peuterestafette

Het overdrachtsinstrument Peuterestafette is een middel waarmee de pedagogisch medewerker haar beeld van de ontwikkeling van een kind kan doorgeven aan de toekomstige leerkracht.

Peuterestafette staat in Digidoor. Via deze beveiligde digitale omgeving kan de pedagogisch medewerker de ingevulde en ondertekende Peuterestafette doorsturen naar de basisschool. Deze gaat vergezeld van een handtekening van de ouders die hiermee toestemming geven voor de overdracht van de gegevens.
Klik voor de handleiding Peuterestafette in Digidoor (pdf)

Meer weten?

Lees het protocol voor- en vroegschools (pdf)
Het Jonge Kind (via Almere.nl)
Zie voor een overzicht van alle scholen in Almere (regulier, sbo, so): de pagina voor ouders 0-4 jaar