Kaart stedelijke onderwijsvoorzieningen PO en VO

Een dekkend netwerk van voorzieningen betekent dat er voor elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft, een passende plek beschikbaar is. Welke stedelijke en arrangementen zijn er in Almere? Bekijk de dekkend netwerkkaarten voor het primair en voortgezet onderwijs in Almere.  

Primair onderwijs in Almere
Voortgezet onderwijs in Almere  Heb je aanvullende vragen? Mail gerust naar info@passendonderwijs.almere-nl