Terugblik en presentaties onderwijsnetwerk 28 februari

Op 28 februari kwamen veel collega’s uit het onderwijs en jeugddomein van Almere samen voor de Onderwijsnetwerkbijeenkomst over Integraal & Interprofessioneel samenwerken. “Geweldig dat dit georganiseerd wordt!” Ik heb veel nieuwe informatie meegenomen,” waren enkele reacties van deelnemers. Informatie en het BvO-boekje terugzien? Bekijk ze hieronder.

Presentatie ochtenddeel
Interactieve sessie over Integraal & Interprofessioneel samenwerken: wat leeft en speelt er allemaal in onze stad en hoe staan deze in verbinding met elkaar?
Door Margot Drabbe en Margareth van Meerveld, projectleiders Basisstructuur voor Ondersteuning.
Bekijk de presentatie

Tijdens de presentatie hebben we met elkaar een woordweb gemaakt waar we aan denken bij het woord: interprofessionele samenwerking en ook kansen en uitdagingen geformuleerd om deze samenwerking verder vorm te geven. Deze worden verwerkt in het verdere plan van aanpak voor de stad om de samenwerking als ketenpartners nog beter vorm te geven in de wijk voor het PO en in de stad voor het VO. Zo leren we elkaar nog beter (her)kennen en erkennen. Het tweede deel van de morgen hebben we stil gestaan bij het inwerkprogramma voor nieuwe mensen die komen werken in de stad; wat moeten we vooral wèl doen (en wat dus niet) en in het VO bij vraagstukken die leven op gebied van verzuim. Elkaar beter leren kennen was hierin duidelijk van toepassing. 
 
Boekje Basisstructuur voor ondersteuning
Een leuke verrassing tijdens het onderwijsnetwerk: een boekje over de basisstructuur voor ondersteuning. Hierin zie je gemakkelijk bij wie je aan kan kloppen bij welke hulpvraag.
Download het BvO boekje

Wat is het OnderwijsNetWerk?
Het OnderwijsNetWerk is een netwerkbijeenkomst van Passend Onderwijs Almere dat drie keer per schooljaar georganiseerd wordt. De ochtenden hebben meestal een specifiek aan passend onderwijs gerelateerd thema. Bijvoorbeeld handelingsgericht samen Werken of ouderbetrokkenheid. Er vinden meestal een of twee lezingen plaats. Daarnaast is er een netwerkpauze waarin deelnemers met elkaar in gesprek kunnen.

Voor wie?
Genodigden zijn professionals uit de voorschool, het PO, het VO, het speciaal (basis) onderwijs (s(b)o en vso, PrO), Jeugdhulp, JGZ, gemeente en andere ketenpartners. We richten ons op onze samenwerkingspartners in Almere, maar in principe is iedereen welkom.

Volgende OnderwijsNetWerk
16 april 2024 van 09:00 – 12:00 uur – Thema is ‘Dekkend Netwerk en doelgroepenmodel’
Lees hier meer info en schrijf je in!