Hoe werkt passend onderwijs?

Alle leerlingen verdienen een plek op een school die zo goed mogelijk past bij de kwaliteiten van de leerling, liefst op een school in de buurt. Soms is er extra ondersteuning nodig als een leerling iets extra's nodig heeft om naar school te kunnen gaan. Dit heet passend onderwijs.  

Wat doen wij? 
Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere ondersteunt ouders en de school bij de zoektocht naar extra ondersteuning op de school, of naar een beter passende onderwijsplek. Ons doel is om de beste ondersteuning te geven, het liefste zo snel en dicht mogelijk rondom de leerling. Op de eigen school met extra ondersteuning, op een andere school met extra ondersteuning of bij een stedelijke voorziening (speciaal onderwijs) in Almere. 
Bekijk de overzichtskaart van alle voorzieningen in Almere.

Ouders en scholen en het samenwerkingsverband 
Passend onderwijs is een gezamenlijke inspanning. Ouders en school streven hetzelfde doel na: de optimale ontwikkeling voor uw kind. Als u denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, zegt u dat dan op school. Als school denkt dat uw kind extra hulp nodig heeft, zegt de school dat tegen u. Heeft u vragen of klachten over de werkwijze van de school van uw kind. Neem gerust contact op met onze onafhankelijke ouderadviseurs van het Ouder steunpunt.  

ToeLaatbaarheidsVerklaring (TLV)  
Soms blijkt dat een andere onderwijsplek of een andere school voor een leerling beter is. Dit komt dan naar voren uit gesprekken die school en ouders hebben, samen met iemand van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere.  Voor een overstap hebben leerlingen een zogenaamde ToeLaatbaarheidsVerklaring (TLV) nodig. Voor toelating tot het Speciaal (Basis)onderwijs vraagt de school van je kind een ToeLaatbaarheidsVerklaring (TLV) aan bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere.  

Zorgplicht van de school 
Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, moet de school waar u uw kind heeft aangemeld hiervoor zorgen. Dat is de zorgplicht die iedere school heeft. Oftewel: de school heeft de plicht om elke leerling een passende onderwijsplek te bieden. De school zal altijd eerst kijken of ze zelf passende extra ondersteuning kan geven. Lukt dat niet, dan zoekt ze samen met de ouders een school die dit wel kan. 
 
Zieke leerlingen 
Heeft u een ziek kind? Ook dan heeft de school zorgplicht. Op de pagina over zieke leerlingen leest u hier meer over. 

De taak en rol van ouders/verzorgers  
U kent uw kind het best. U bent verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind, de school voor zijn of haar schoolloopbaan. Heeft uw kind hulp nodig? Ga dan altijd in gesprek met de leerkracht. Wat een school precies biedt als basisondersteuning staat in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Deze is te vinden op de website van de school en in de schoolgids. Ook staat deze informatie op de landelijke website scholen op de kaart.  

Vragen en advies? Neem gerust contact met ons op 
Heeft u vragen, wilt u met een onafhankelijke ouderadviseur spreken, of behoefte aan een luisterend oor? Neem contact op met ons Oudersteunpunt

Meer informatie over passend onderwijs 
Folders en verhalen over passend onderwijs op de website van Rijksoverheid 
Onze begrippenlijst met afkortingen en termen rondom onderwijs.