Ondersteuningsplan

Deze pagina bestaat uit drie onderdelen: 
Proces om te komen tot Ondersteuningsplannen PO en VO 2023-2027
Wat is een Ondersteuningsplan? 
Het huidige Ondersteuningsplan 2018-2022, met verlengingsjaar tot 2023

Proces om te komen tot Ondersteuningsplannen PO en VO 2023-2027

In schooljaar 2022-2023 schrijven we de Ondersteuningsplannen PO en VO voor de periode 2023-2027. Het is belangrijk dat we dit samen met iedereen in het onderwijs en sociaal domein doen. Zo wordt het een plan van ons allemaal. Op deze pagina leest u de voortgang van dit proces. Ook vragen we u regelmatig om input.
 
Stand van zaken eind november 2022

Aan de hand van de eerste analyse zijn we gekomen tot zeven richtinggevende uitspraken. We willen deze richtinggevende uitspraken graag aan jullie voorleggen. Zodra ze getoetst en aangepast zijn, vormen deze de basis voor de hoofdstukken van het Ondersteuningsplan. 
Bestuurder Tijl Koenderink neemt jullie mee langs de richtinggevende uitspraken in een filmpje, we hebben weer een formulier waarin je input kunt geven en we hebben de Powerpoint met de uitspraken hier online.
> Filmpje Tijl Koenderink richtinggevende uitspraken
> Spreek je uit! Formulier voor input over richtinggevende uitspraken
> Powerpoint richtinggevende uitspraken
 
Stand van zaken half november 2022

In de maanden september en oktober zijn we langsgeweest bij zoveel mogelijk overleggen. Hier hebben we heel veel input opgehaald voor de Ondersteuningsplannen. Veel dank voor iedereen die hieraan bijdroeg! In de PowerPoint-presentatie zie je waar we allemaal langs zijn geweest. En in het filmpje legt bestuurder Tijl Koenderink uit hoe de rest van het proces eruit gaan zien. 
>PowerPoint analyse opbrengsten september-oktober 2022
> Filmpje Tijl praat bij over het proces  
 
Stand van zaken eind september 2022Hieronder ziet u een overzicht van het proces naar een nieuw Ondersteuningsplan in de tijd.

Wat is een Ondersteuningsplan?

Het ondersteuningsplan is een wettelijk verplicht verantwoordingsdocument dat ten minste eens per vier jaar wordt opgesteld. In het plan beschrijft het samenwerkingsverband hoe het inhoud geeft aan passend onderwijs voor alle leerlingen in Almere. Wat is de basisondersteuning die alle scholen binnen het samenwerkingsverband moeten bieden? Hoe is de extra ondersteuning georganiseerd en hoe wordt het geld besteed?

Het ondersteuningsplan bouwt voort op de ontwikkelde praktijken van de voorgaande jaren.

Onze ambitie blijft:
'Alle leerlingen in Almere zijn succesvol op school'.

Almere heeft twee Ondersteuningsplannen. Een voor Samenwerkingsverband PO en een voor Samenwerkingsverband VO. 

  

Ondersteuningsplannen PO en VO 2018-2022 

Ondersteuningsplan PO 2018-2022

Klik hieronder verder naar het ondersteuningsplan primair onderwijs, de verschillende hoofdstukken en onze ambities.

Ondersteuningsplan VO 2018-2022

Klik hieronder verder naar het ondersteuningsplan voortgezet onderwijs, de verschillende hoofdstukken en onze ambities.