Ondersteuningsplan

Deze pagina bestaat uit vier onderdelen:
Ondesteuningsplan 2023-2027
Proces om te komen tot Ondersteuningsplannen PO en VO 2023-2027
Wat is een Ondersteuningsplan? 
Het huidige Ondersteuningsplan 2018-2022, met verlengingsjaar tot 2023

Ondersteuningsplan PO en VO 2023-2027 

Het is eindelijk zover: Het nieuwe Ondersteuningsplan 2023-2027 is af! We hebben er hard aan gewerkt en bedanken iedereen die dit samen met ons mogelijk heeft gemaakt. We kijken uit naar het samenwerken met iedereen in Almere de komende tijd!
> Ondersteuningsplan 2023-2027 (met addendum) 
 

Jaarplan PO en VO 2023-2024

Het beleid van het Ondersteuningsplan wordt per jaar preciezer uitgewerkt in de jaarplannen. hieronder leest u het jaarplan voor schooljaar 2023-2024
> Jaarplan 2023-2024
 

Proces om te komen tot Ondersteuningsplannen PO en VO 2023-2027

In schooljaar 2022-2023 schrijven we de Ondersteuningsplannen PO en VO voor de periode 2023-2027. Het is belangrijk dat we dit samen met iedereen in het onderwijs en sociaal domein doen. Zo wordt het een plan van ons allemaal. Op deze pagina leest u de voortgang van dit proces. 

 

Stand van zaken mei 2023

Het Ondersteuningsplan is af! We hebben voor het Ondersteuningsplan 2023-2027 de formele route gevolgd  voor het vaststellen. De handtekeningen van alle betrokkenen zijn verzameld. Het plan is geüpload naar de Inspectie van het Onderwijs.

 
 

Stand van zaken februari 2023
 

“’t ei is gelegd!”. Bestuurder Tijl Koenderink neemt jullie in dit filmpje trots mee door het proces dat in september is ingezet om tot een breed gedragen ondersteuningsplan te komen. Verder staat hij globaal stil bij de laatste aanpassingen die, op basis van de vele reacties de we hebben ontvangen, aan het plan gemaakt zijn. De komende periode gaan we aan de slag om het ondersteuningsplan te concretiseren in het eerste jaarplan. We hopen je tijdens dit proces terug te zien en/of natuurlijk op het lanceringsfeestje van het nieuwe ondersteuningsplan!

> Bekijk hier het filmpje van Tijl
> PowerPoint ondersteuningsplan met uitvoeringsagenda 2023-2027
 
Stand van zaken januari 2023 

Er is een flinke stap gemaakt met het ondersteuningsplan de afgelopen anderhalve maand. We hebben de reacties op de richtinggevende uitspraken verwerkt en omgezet naar een lopende tekst. Daar zijn we niet opgehouden. Om concreter te laten zien wat we willen gaan doen hebben we de eerste stap gezet naar een uitvoeringsagenda. Zoals inmiddels gebruikelijk neemt bestuurder Tijl Koenderink jullie in een filmpje mee door het plan. Deze keer wat uitgebreider door de flinke stap die we gezet hebben. We zijn benieuwd naar wat jullie vinden van de uitvoeringsagenda. Deze wordt uiteindelijk omgezet naar het eerste jaarplan waarmee we de eerste stap zetten naar de uitvoering van het ondersteuningsplan. Dat begint alweer in maart. Ook hiervoor gaan we jullie reacties, aanvullingen en suggesties weer ophalen, zoals we bij het ondersteuningsplan gedaan hebben.  ‚Äč

Voel je vrij om al je reacties, van formulering tot fundamentele punten uiterlijk 30 januari te versturen naar: a.olierhoek@passendonderwijs-almere.nl
> Filmpje Tijl Koederink
> PowerPoint ondersteuningsplan met uitvoeringsagenda 2023-2027
 
Stand van zaken eind november 2022

Aan de hand van de eerste analyse zijn we gekomen tot zeven richtinggevende uitspraken. We willen deze richtinggevende uitspraken graag aan jullie voorleggen. Zodra ze getoetst en aangepast zijn, vormen deze de basis voor de hoofdstukken van het Ondersteuningsplan. 
Bestuurder Tijl Koenderink neemt jullie mee langs de richtinggevende uitspraken in een filmpje, we hebben weer een formulier waarin je input kunt geven en we hebben de Powerpoint met de uitspraken hier online.
> Filmpje Tijl Koenderink richtinggevende uitspraken
> Spreek je uit! Formulier voor input over richtinggevende uitspraken
> Powerpoint richtinggevende uitspraken
 
Stand van zaken half november 2022

In de maanden september en oktober zijn we langsgeweest bij zoveel mogelijk overleggen. Hier hebben we heel veel input opgehaald voor de Ondersteuningsplannen. Veel dank voor iedereen die hieraan bijdroeg! In de PowerPoint-presentatie zie je waar we allemaal langs zijn geweest. En in het filmpje legt bestuurder Tijl Koenderink uit hoe de rest van het proces eruit gaan zien. 
>PowerPoint analyse opbrengsten september-oktober 2022
> Filmpje Tijl praat bij over het proces  
 
Stand van zaken eind september 2022Hieronder ziet u een overzicht van het proces naar een nieuw Ondersteuningsplan in de tijd.

Wat is een Ondersteuningsplan?

Het ondersteuningsplan is een wettelijk verplicht verantwoordingsdocument dat ten minste eens per vier jaar wordt opgesteld. In het plan beschrijft het samenwerkingsverband hoe het inhoud geeft aan passend onderwijs voor alle leerlingen in Almere. Wat is de basisondersteuning die alle scholen binnen het samenwerkingsverband moeten bieden? Hoe is de extra ondersteuning georganiseerd en hoe wordt het geld besteed?

Het ondersteuningsplan bouwt voort op de ontwikkelde praktijken van de voorgaande jaren.

Onze ambitie blijft:
'Alle leerlingen in Almere zijn succesvol op school'.

Almere heeft een gecombineerd Ondersteuningsplan voor Samenwerkingsverband PO en  Samenwerkingsverband VO. 

Ondersteuningsplannen 2018-2022

Het Ondersteuningsplan 2018-2022 is met een jaar verlengd.
Ondersteuningsplan 2018-2022 (pdf) en het Addendum 2020 OP-PO (pdf)
Ondersteuningsplan 2018-2022 (pdf)