Pilot Toeleidingsprocedure met een nieuwe rol van het secretariaat

Pilot Toeleidingsprocedure met een nieuwe rol van het secretariaat  

 
Ons doel is dat iedere leerling zo snel mogelijk passend onderwijs heeft. Dit schooljaar gaat Passend Onderwijs Almere de TLV-en plaatsingsprocedure vernieuwen. Ons doel is om het aantal dagen tussen de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) en plaatsing op een passende onderwijsplek zo laag mogelijk houden. Hoe? Lees meer over de rol van het secretariaat en de deadline van de TLV aanvraag 
 
Deadline TLV-aanvraag 
In de laatste maanden van het schooljaar is er een piek te zien in de TLV-aanvragen. Wij verzoeken scholen om een aanvraag voor een TLV met alle benodigde informatie voor de meivakantie naar ons te versturen. Deze aanvragen worden voor de zomervakantie in behandeling genomen. De gespecialiseerde voorzieningen lezen ook met de dossiers in Indigo mee, en besluiten over het plaatsen van de leerlingen.  

Rol secretariaat 
Vanaf nu gaat ons secretariaat na of de verplichte documenten en informatie in Indigo staat. De school krijgt de tijd om eventuele ontbrekende stukken toe te voegen. Bij een compleet dossier worden twee deskundigen gekoppeld die een inhoudelijk beoordeling doen, een inschatting maken van de zwaarte van de onderwijsbehoefte en een advies geven over de afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring. Voor de zomervakantie evalueren wij of deze pilot de doorlooptijd van de TLV-aanvraag verlaagd heeft. 
 
Aanvraag TLV 
Een TLV kan aangevraagd worden via Indigo. Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere beoordeelt of een leerling toelaatbaar is voor het speciaal (basis) onderwijs, praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs op basis van het dossier.  
In Indigo is een checklist voor een compleet dossier toegevoegd en zijn de vragen aangescherpt om de belangrijke informatie over de leerling weer te geven. Lees meer over de checklist verplichte documenten.  
 
Vragen 
Heb je vragen? Stuur een mail naar aanvraagtlv@passendonderwijs-almere.nl  
Als je nog geen account hebt voor Indigo, kan je deze aanvragen via accountindigo@passendonderwijs-almere.nl