Vernieuwen Toeleidingsprocedure PO

Vernieuwen Toeleidingsprocedure PO


Dit schooljaar gaat Passend Onderwijs Almere de TLV-en plaatsingsprocedure voor het primair onderwijs (PO) vernieuwen. Ons doel is om het aantal dagen tussen de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) en plaatsing op een passende onderwijsplek zo laag mogelijk houden. Hoe? We voeren pilots uit om dit proces te versnellen, verhelderen de criteria voor een compleet dossier en geven de senior begeleider onderwijs en het secretariaat een grotere rol in het proces. Lees hieronder meer informatie .

Aanvraag TLV
Een TLV kan aangevraagd worden via Indigo. Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere beoordeelt of een leerling toelaatbaar is voor het speciaal (basis) onderwijs op basis van het dossier. In Indigo is een checklist voor een compleet dossier toegevoegd en zijn de vragen aangescherpt om de belangrijke informatie over de leerling weer te geven. Hieronder wordt de checklist getoond:
Checklist verplichte documenten: 
- Is het ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld, met minimaal een half jaar extra ondersteuning ingezet en zijn de doelen recent geëvalueerd?
- Relevante gespreksverslagen waarin de afwegingen worden beschreven, dit mag ook opgenomen zijn in het OPP. 
- Gegevens uit het leerlingvolgsysteem (LVS).
Indien relevant:
- Hulpverleningsverslagen (niet ouder dan 1 jaar), zoals de begeleiding/behandeling op de spraak-taal bij de logopedist, de sociaal-emotionele ontwikkeling of motorische ontwikkeling bij betrokkenheid van een fysiotherapeut of ergotherapeut. 
- Psychologisch onderzoek (niet ouder dan 2 jaar) met daarin informatie over de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.
- Psychiatrisch onderzoek met eventuele diagnose waarbij de handelingsadviezen belangrijk zijn voor het onderwijs.

Vragen
Heb je vragen, tips of feedback? Stuur een mail naar aanvraagtlv@passendonderwijs-almere.nl
Als je nog geen account hebt voor Indigo, kan je deze aanvragen via accountindigo@passendonderwijs-almere.nl