Vacatures Ondersteuningsplanraad (OPR)

Vacatures Ondersteuningsplanraad (OPR) Passend
Onderwijs Almere
 
Ben jij altijd betrokken geweest bij die leerlingen die iets extra’s nodig hebben en wil je jouw opgedane ervaringen als ouder of docent graag inzetten om ieder kind in Almere een passende onderwijsplek te geven? Of heb jij ideeën over passend onderwijs in Almere? Dan zijn wij op zoek naar jou!
 
De OPR heeft de taak om eens per vier jaar instemming te geven aan het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Recent is het nieuwe ondersteuningsplan 2023-2027 van Passend Onderwijs Almere vastgesteld. De OPR heeft wezenlijk invloed gehad op de totstandkoming van het ondersteuningsplan. In het Ondersteuningsplan staat beleid om de scholen zo passend mogelijk te maken, zodat de meeste leerlingen in hun eigen wijk naar school kunnen gaan. Dit beleid is door het samenwerkingsverband per schooljaar uitgewerkt in een jaarplan. Het jaarplan wordt jaarlijks met de bestuurder besproken.
 
Graag willen wij je vragen om in de OPR over passend onderwijs mee te denken en als klankbord te fungeren voor het bestuur van Passend Onderwijs Almere.
 
Wat verwachten wij van jou:
 • Goede voorbereiding op elke vergadering
 • Deelname aan de basistraining ‘Wat doet de OPR?’
 • Ophalen van aandachtspunten en good practices uit het veld
 • Actieve deelname aan gesprekken en eventueel onderzoek
 
Dit houdt het werk van de OPR praktisch in:
 • Gemiddeld 6 vergaderingen per jaar, met af en toe een bijeenkomst in kleine groep
 • Heidag om met elkaar af te stemmen waar de prioriteiten voor het komend jaar liggen
 • Een vergoeding per bijgewoonde vergadering
 
Voor komend jaar is de OPR opzoek naar:
 
OPR Primair Onderwijs
 • 2x ouder-regulier onderwijs
 • 4x personeelslid regulier onderwijs
 • 1x ouder speciaal onderwijs
   
OPR Voorgezet Onderwijs
 • 4x personeelslid regulier onderwijs
 • 1x personeelslid speciaal onderwijs
 • 2x ouder speciaal onderwijs
 • 2x leerlingeleding regulier onderwijs
 • 1x leerlinggeleding speciaal onderwijs