Toolkit OPP

 

Deze formats voldoen inhoudelijk aan de vastgestelde eisen en zijn, in samenwerking tussen collega’s van POA en enkele basisscholen, ook zo praktisch mogelijk gemaakt. Zo is er ondersteunde tekst aan toegevoegd die de gebruiker kan helpen bij het invullen. De formats van het groeidocument en OPP zijn voor een groot deel hetzelfde, het OPP heeft enkele toevoegingen ten opzichte van het groeidocument.
Scholen zijn niet verplicht om deze exacte formats te gebruiken. Het staat ze vrij om naar eigen wens eventueel aanpassingen te doen of eigen documenten te gebruiken, zo lang die ook alle benodigde informatie bevatten (zie wettelijk verplichte onderdelen voor OPP’s).

Het groeidocument kan worden ingezet om de ontwikkeling van een leerling nauwgezet en planmatig te volgen, bijvoorbeeld omdat er vragen zijn omtrent de leerontwikkeling. Het groeidocument is bij uitstek geschikt om te worden gebruikt voor leerlingen die (nog) in de basisondersteuning vallen, maar al wel extra aandacht nodig hebben.

Het ontwikkelingsperspectief (OPP) is een planningsdocument. In het OPP geeft de school aan welke leerdoelen de leerling kan bereiken, en op welke wijze de school denkt die leerdoelen te kunnen realiseren.Het betreft dus een plan van aanpak voor een individuele leerling waarbij zowel concrete tussendoelen als einddoelen zijn geformuleerd. Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte is het inzetten van een ontwikkelperspectief wettelijk verplicht. Een groeidocument kan dus ook nooit het wettelijk vereiste ontwikkelingsperspectief vervangenThemapagina OPP Onderwijsgeschillen 
Op de website Onderwijsgeschillen.nl is een themapagina aan het werken met een OPP gewijd. Sinds de invoering van passend onderwijs moet voor leerlingen met extra ondersteuning een OPP worden vastgesteld. Deze themapagina geeft bijvoorbeeld informatie over de doelgroep, dus voor welke leerlingen wordt een ontwikkelingsperspectief vastgesteld? En wanneer is dan geen ontwikkelingsperspectief nodig? En uiteraard wordt er ook stil gestaan bij de inhoud van het OPP.