Almeers Talentlab

Zie over dit onderwerp ook de documentenpagina Talentenlab 
Het Almeers Talentenlab is een bovenschoolse verrijkingsklas die is ingericht voor leerlingen voor wie het lesaanbod op hun eigen school ondanks extra maatregelen op het gebied van compacten en verrijken (nog) niet toereikend genoeg blijkt.
De doelgroep bestaat uit meer- of hoogbegaafde leerlingen. Het doel is om iedere leerling passende begeleiding te bieden, zodat hij/zij leert om zijn talenten te (gaan) benutten en mede daardoor beter gaat functioneren. Het is voor de aanmelding bij het Almeers Talentenlab niet nodig om door middel van een IQ-test aan te tonen dat de leerling over een hoge cognitieve intelligentie beschikt. Er zijn ook specifieke leer- en persoonlijkheidskenmerken die aangeven dat een leerling tot begaafde prestaties in staat zal zijn en/of behoefte heeft aan complexe opdrachten.
 
Locaties Almeers Talentenlab