Handelingsgericht observeren (HGO)

Eva, 10 jaar, lijkt heel rustig aan het werk te zijn in de groep.
De leerkracht heeft gemerkt dat zij alleen onvoldoende vooruit gaat op cognitief gebied.
Dit ligt zeker niet aan haar intelligentie, dat is pas nog getest.
Eva geeft aan dat zij veel gepest wordt in de groep.
Hoewel de leerkracht hier extra alert op is, ziet zij dit niet.
De prestaties van Eva blijven achter en ze wordt ook steeds stiller in de klas.

Herkent u dit gedrag?
Waarschijnlijk ziet u dit ook weleens op school of in de klas. De vraag is hoe u moet handelen als dit gedrag zich elke dag voortdoet of erger wordt? Wanneer dat gebeurt is handelingsgericht observeren een geschikte methode om te kijken wat er precies aan de hand is en hoe het gedrag met begeleiding kan veranderen.

De methode biedt uitkomst voor leerlingen die zich risicovol lijken te ontwikkelen, maar voor wie de aard van de gewenste hulp niet duidelijk is.

Door de snelle en kleine interventies is vaak op korte termijn een positief resultaat in het gedrag waar te nemen. Het kan ook zijn dat een duidelijke hulpvraag naar voren komt waar andere ondersteuning bij nodig is.

Met behulp van een protocol wordt de werkwijze stap voor stap aangeleerd.
Uitgangspunt is een hulpvraag van de leerkracht over een leerling. Er wordt gestart met een observatie in de groep. Daarna wordt een plan van aanpak gemaakt samen met de intern begeleider en de leerkracht. De uitkomst van de observatie biedt een handelingsgericht perspectief.

Deze aanpak is zoveel mogelijk gericht op het concrete handelen in de klas. Het uitvoeren van de aanpak en het effect van de aanpak wordt nauwgezet gevolgd.