Planning nieuwsbrief 2023-2024

Planning externe nieuwsbrief Passend Onderwijs Almere

 
Passend Onderwijs Almere verstuurt elke derde derde donderdag van de maand een externe nieuwsbrief. Hierin staat informatie vanuit Passend Onderwijs Almere, zoals vacatures, uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie over inhoudelijke expertises als hoogbegaafdheid en dyslexie. Daarnaast delen we relevante informatie over passend onderwijs en het sociaal domien in Almere en landelijk.
 
We delen ook graag uitnodigingen en inspirerende voorbeelden van andere organisaties. Dit doen wij graag van organisaties die in de brede zin van het woord actief zijn in het sociaal domein en geen commercieel belang hebben. Interesse? Stuur je stuk naar nieuwsbrief@passendonderwijs-almere.nl
 
De nieuwsbrief versturen we elke derde donderdag van de maand. Een week van tevoren moeten we de informatie van de relevante stukken al binnen hebben. In onderstaande tabel lees je per maand welke datum we verzenden én de deadline om stukken in te sturen.
 
Maand Deadline aanleveren Verzending
September 2023 20 september 28 september
Oktober 2023 11 oktober 18 okober
November 2023 8 november 16 november
December 2023 13 december 21 december
Januari 2024 17 januari 25 januari
Februari 2024 7 februari 15 februari (week eerder i.v.m. voorjaarsvakantie)
Maart 2024 13 maart 21 maart
April 2024 17 april 25 april
Mei 2024 15 mei 23 mei
Juni + zomer 2024 26 juni 4 juli