OPDC schakelklas brainstormsessie

OPDC schakelklas brainstormsessie


Het OPDC-Almere wil per schooljaar 24-25 starten met een groep 8:de schakelklas. Dit is voor leerlingen die:
  • leerachterstanden gecombineerd met een andere ondersteuningsvraag hebben, zoals;
  • begeleiding nodig hebben met het maken en houden van vrienden, het oplossen van conflicten, het opkomen voor zichzelf op een goede manier;
  • ondersteuning nodig hebben bij de concentratie, zelfstandig werken en samenwerken, het controleren en verbeteren van hun werk, het leren van fouten, het leren plannen en organiseren; 
  • extra ondersteuning nodig hebben bij het naleven van de regels en schoolafspraken;
  • opgroeien in een instabiele thuissituatie en moeten leren omgaan met hun belemmering(en).

Voor deze leerlingen is het vaak wat laat om aan te melden voor SBO, maar komen onvoldoende tot ontwikkeling in hun eigen klas. Zij hebben potentie om door te stromen naar regulier voortgezet onderwijs, waarbij de verwachting is dat zij kunnen profiteren van het aanbod op het OPDC-Almere (PBS, kleinschalige setting, veel oudercontact, extra ondersteuning op leren en gedrag).

Graag maken we gebruik van jullie denkkracht en expertise om dit arrangement verder vorm te geven!

We organiseren daarom op 2 april van 16.00-17.00 uur met een uitloop tot 17.30 uur een brainstromsessie op het OPDC-Almere waar we jullie voor willen uitnodigen. Aanmelden kan bij e.schaafsma@opdc-almere.nl.

We zien uit naar jullie komst en denkkracht!

Met vriendelijke groet,
Carine Slots, directeur OPDC-Almere