Inwerkprogramma: Ken je stad, ontmoet Ally op 17 september

Voor nieuwe professionals in Almere

Inwerkprogramma: Ken je stad, ontmoet Ally op 17 september

 
Ben je nieuw in Almere komen werken en wil je beter je weg vinden of nieuwe collega’s ontmoeten? Kom dan dinsdagmiddag 17 september naar de inspirerende kick-off van het inwerkprogramma ‘Ken je stad, ontmoet Ally’! Speciaal voor professionals die net zijn gestart in de jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg of het onderwijs. Tijdens deze middag maak je kennis met je collega’s binnen de keten en krijg je waardevolle informatie over verschillende organisaties en hun rollen bij de ondersteuning van de jeugd in Almere. Het doel is om betere verbindingen te leggen tussen alle betrokken partijen. Samen voor de jeugd in Almere!

Voor wie is deze middag bedoeld?
Voor alle professionals die recent in Almere zijn komen werken. Dus ben je rector/directeur, adjunct, teamleider, zorgcoördinator/ib’er, (ambulante) ondersteuner, medewerker jeugdhulp, jeugdarts, verpleegkundige, pedagogisch coach of leerplichtambtenaar in Almere, dan is dit echt iets voor jou! Ken je iemand die net nieuw is in de stad? Of gaat je collega vanaf 1 september starten? Geef deze informatie dan vooral door.
Schrijf je snel in.

Apart introductieprogramma Flevowijs 
Voor leerkrachten, medewerkers voor de groep en onderwijsassistenten worden bijeenkomsten georganiseerd vanuit het inductieprogramma onder de vlag van Flevowijs. Voor deze mensen is dit inwerkprogramma dus niet bedoeld.

Doelstelling inwerkprogramma ‘Ken je stad, ontmoet Ally’
Het doel van het inwerkprogramma is om betere verbindingen te leggen tussen alle betrokken partijen in Almere en de nieuwe medewerker zo snel en goed mogelijk bekend te maken met de werkwijze in Almere. Het is een initiatief van Passend Onderwijs en Basisstructuur voor Ondersteuning, in nauwe samenwerking met alle betrokken besturen bij het bestuurlijk overleg jeugd in Almere.

Kick-off 17 september
We starten met een kick-off van het inwerkprogramma op 17 september vanuit de Nieuwe Bibliotheek in Almere. Je maakt die middag informeel kennis met je collega’s in de keten en krijgt waardevolle informatie over de rollen, taken, personen en organisaties die betrokken zijn bij de ondersteuning van kinderen, leerlingen en jongeren in Almere.
Ja ik ben er bij de 17e

E-learningsmodules
Na 17 september ben je nog niet klaar! Erna kun je e-learningmodules volgen rondom thema’s en onderwerpen die relevant zijn voor jouw vakgebied. Ook zijn er Onderwijsnetwerk op 12 november, zodat je kunt kennismaken met andere nieuwe medewerkers. De e-learningmodules zijn deels verplicht en deels optioneel. Elke module duurt 15 tot 20 minuten. Deze zullen nog verder uitgebreid en aangevuld worden. Voorbeelden van modules zijn:
  • Inzicht in de Almeerse context (oorsprong en ontwikkeling van de stad, sociale kaart, facts en figures, basisafspraken, wijkgericht werken, overlegstructuren)
  • Basisstructuur voor ondersteuning (samenwerking van de partners in de keten)
  • Een IB/zorgcoördinator gerichte module (OPP, routing instroom en doorstroom, toeleiding, samenwerking ketenpartners)
  • Taal in de stad (NT2 en nieuwkomers)
Podcasts en interactieve kaart
Daarnaast kun je een serie podcasts ’stadsportretten’ beluisteren en volgt er dit najaar een interactieve kaart met korte filmpjes over de organisatie en programma’s om meer gezicht te geven aan wie wat we doet in Almere. De verwachte tijdsinvestering van dit inwerkprogramma zal vier dagdelen zijn en is op eigen initiatief uit te breiden.

Vragen of ideeën?
Heb je vragen, ideeën of aanvullingen? Mail ons gerust via: ontmoetally@passendonderwijs-almere.nl

Doe mee
Ja ik ben er bij de 17e september