Basisondersteuning

De schoolbesturen hebben binnen Almere met elkaar afgesproken wat elke school in principe moet kunnen bieden aan onderwijsondersteuning. Dit wordt basisondersteuning genoemd. Hierdoor weet u wat u als ouder ten minste mag verwachten van het onderwijs en ondersteuning op een school.

In Almere moeten alle scholen voldoen aan de wettelijke eisen voor basiskwaliteit van de inspectie. Maar basisondersteuning gaat verder dan basiskwaliteit.
Onder basisondersteuning vallen onder andere afspraken met betrekking tot:
• een aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie
• toegankelijkheid van schoolgebouwen, aangepaste werkruimtes en hulpmiddelen voor leerlingen die dat nodig hebben
• programma's en methodes op het gebied van sociale veiligheid en het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen
• een protocol voor medische handelingen
• een aanbod voor meer- of hoogbegaafde leerlingen
• handelingsgericht werken

Alle vormen van ondersteuning die de basisondersteuning overstijgen, noemen we extra ondersteuning.