Voortgezet Onderwijs

Passend onderwijs begint bij het bieden van basisondersteuning op alle scholen. Dit is de door het samenwerkingsverband afgesproken onderwijszorg die een school aan alle leerlingen moet kunnen bieden.
Alle vormen van ondersteuning die de basisondersteuning overstijgen, noemen we extra ondersteuning. Extra ondersteuning kan in de vorm van een arrangement regulier onderwijs of een arrangement stedelijke voorziening geboden worden.