Arrangement regulier onderwijs

Wanneer de ondersteuning de basis overstijgt, dan spreken we van extra ondersteuning. De extra ondersteuning kan ook heel goed binnen het regulier onderwijs geboden worden. We spreken dan van een arrangement regulier onderwijs. 
Een arrangement wordt omschreven in een OPP en is gericht op een of meerdere leerlingen in de school. De arrangementen voor meerdere leerlingen staan ook genoemd in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de school. 
Voorbeelden van arrangementen voor meerdere leerlingen zijn te vinden op:

  • OVC: trajectbegeleiding Havo- en vwo- leerlingen met ASS of leerlingen met een vergelijkbare ondersteuningsbehoefte, die het in zich hebben om een regulier diploma te halen, maar zonder hulp dreigen uit te vallen. Deze leerlingen zijn in staat lessen te volgen in een reguliere klas.
  • OVC: structuurklas Havo- en vwo-leerlingen met ASS of ASS-gerelateerde problematiek, leerlingen met angstproblemen en/of andere internaliserende klachten, voor wie de overstap van het basisonderwijs naar het reguliere onderwijs op het OVC met trajectbegeleiding nog een te grote stap is.
  • Traject begeleiding Park Lyceym 
  • Intermetzo Trinitas gymnasium 
  • klASS OPDC - klASS is voor leerlingen met (kenmerken van) ASS die de stap van PO naar regulier VO niet kunnen maken. Zij zijn gebaat bij lessen met een vaste structuur en docenten met kennis van ASS en de invloed daarvan op leren. Zij starten in één lokaal met vier docenten en gaan via tussenstappen naar een OPDC_klas met als doel doorstroom naar een VO-school.
  • Aeres, Baken Stad college, BHC, Echnaton, Meergronden: leerwegarrangement (LWA)

Naast de arrangementen zijn er ook arrangementen stedelijke voorzieningen, waar een commissie de toegang bepaald.


> Klik verder voor informatie over het onderwijs aan leerlingen van 4 tot 18 jaar die de Nederlandse taal niet of onvoldoende spreken en begrijpen.naar de website van het Taalcentrum Almere 

> Klik verder voor informatie over de extra ondersteuning aan leerlingen met een visuele of auditieve en/of communicatieve beperking (TOS).