Onderwijsnetwerk

 

Onderwijsnetwerk

Passend Onderwijs Almere organiseert drie keer per jaar een OnderwijsNetWerk. Op deze pagina lees je kort wat dat is, voor wie dat is en andere relevante zaken

Wat is het OnderwijsNetWerk?
Het OnderwijsNetWerk is een netwerkbijeenkomst van Passend Onderwijs Almere. De ochtenden hebben meestal een specifiek aan passend onderwijs gerelateerd thema. Bijvoorbeeld Handelings Gericht samen Werken of ouderbetrokkenheid. Er vinden meestal een of twee lezingen plaats. Sprekers in het verleden waren bijvoorbeeld HGW-expert Noëlle Pameijer, onderzoeker Bert Wienen en Peter de Vries van Expertisecentrum ouderbetrokkenheid.
Daarnaast is er een netwerkpauze waarin deelnemers met elkaar in gesprek kunnen.

Er is ook een informatiemarkt, waar je een tafel kunt bemensen. Organisaties als Humanitas, VMCA en de Schoor verstrekten in het verleden bijvoorbeeld informatie over hun programma’s.
Het doel van het OnderwijsNetWerk is netwerken, informeren en enthousiasmeren.

Voor wie?
Genodigden zijn professionals uit de voorschool, het PO, het VO, het speciaal (basis) onderwijs (s(b)o en vso, PrO), jeugdhulp, JGZ, gemeente en andere ketenpartners. We richten ons op onze samenwerkingspartners in Almere, maar in principe is iedereen welkom.

Waar?
De Onderwijsnetwerken vinden plaats op het Annapark (Sas van Gentlaan 12, bij Trinitas gymnasium). 

Werkconferentie
Naast de OnderwijsNetWerken organiseert Passend Onderwijs Almere ook elke lente een Werkconferentie. Ook dit is een netwerkbijeenkomst. De doelgroep van de werkconferentie zijn besturen, directeuren/rectoren van onderwijs en sociaal domein. Ook hier is iedereen welkom. De Werkconferentie vindt elk jaar plaats op de eerste woensdag na de voorjaarsvakantie (regio Noord).