Terugblik en presentaties onderwijsnetwerk 16 april

Hoe zorgen we samen dat elke leerling de kans krijgt om passend onderwijs te volgen? Hoe kunnen we in Almere beter de verbinding zoeken? Bijna 200 collega’s uit het onderwijs- en jeugdzorgdomein in Almere bogen zich op dinsdagochtend 16 april over deze vraagstukken. De focus tijdens het Onderwijs netwerkbijeenkomst lag op ‘Dekkend Netwerk en het Doelgroepenmodel’. Lees de terugblik.

Keynote speaker Bart van Kessel nam de deelnemers mee in een interactieve presentatie met als titel: ‘Het Dekkend Netwerk zijn we met elkaar en begint bij jezelf’. Hij deelde zijn eigen ervaringen als voormalig leraar en directeur van een SO-school. Inspirerende praktijkvoorbeelden kwamen ook uit de zaal naar voren. Zo gaf de schooldirectrice van De Kraanvogel mooie voorbeelden hoe inclusief onderwijs vorm te geven, en onderstreepte het belang van nauw en transparant contact met ouders, juist bij uitdagingen. Ook de scholen Aeres en VSO Nautilus (locatie Lierstraat) deelden hun ervaring. Zij sloegen de handen ineen om een passend aanbod te bieden voor leerlingen vanuit het VSO. De leerlingen van het VSO gaan wekelijks naar het Aeres. Hun advies? Gewoon doen!"

Na de koffiepauze presenteerde directeur-bestuurder Tijl Koenderink data over de voorspelde instroom van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Almere groeit snel, met een toename van 30% in 30 jaar. Vooral het primair onderwijs staat onder druk. Tijl Koenderink benadrukte dat de klassieke manier van leerlingen indelen in clusters niet langer effectief is. Daarom wordt er gewerkt aan de Almeerse variant van het ‘doelgroepenmodel’, waarbij leerlingen worden ingedeeld op basis van hun ondersteuningsbehoefte, in plaats van hun ‘clusters’. Een goed dekkend netwerk vereist effectieve samenwerking tussen alle voorzieningen. ‘Hoewel Almere al veel doet, is er nog ruimte voor verbetering in samenhang en het streven naar lichtere ondersteuning.’

Deelnemers waren overwegend enthousiast over het evenement. Een intern begeleider van een SBO merkte op: ‘Inspirerend om met veel collega’s samen te zijn. Maar ook confronterend om te zien hoeveel uitdagingen de komende jaren in Almere nog op ons afkomen.’ Ze doelde hiermee op de verwachte groei van het aantal leerlingen in Almere in verhouding tot het oplopende lerarentekort. Haar collega voegde eraan toe: ‘Heel erg leuk om collega's te ontmoeten van verschillende organisaties. Laten we deze positieve energie vasthouden en elkaar blijven opzoeken.’

Presentaties terugzien?
Bekijk hier de presentatie van Bart van Kessel
Bekijk hier de presentatie van Tijl Koenderink
Bekijk hier de dekkend netwerkkaart van Almere voor PO en VO
 
Terugblik Onderwijsnetwerk 28 februari
In februari organiseerden we het Onderwijsnetwerkbijeenkomst met als thema 'Integraal & Interprofessioneel samenwerken' Bekijk de presentatie en lees het verslag hierover.