Jaarplan 2023-2024

De Samenwerkingsverbanden PO en VO van Passend Onderwijs Almere hebben een ondersteuningsplan 2023-2027.
Hierin staat het beleid voor deze periode op hoofdlijnen. Per jaar hebben we ook een jaarplan. Hierin omschrijven we wat we dat jaar willen gaan doen om de doelen te bereiken. Hieronder vindt u het jaarplan voor 2023-2024. 

> Jaarplan 2023-2024