Proces Overstappen

Het kan gebeuren dat een leerling tijdens zijn of haar schoolperiode overstapt op een andere schoolsoort. De wet spreekt over verwijzing: een leerling gaat van het regulier naar het speciaal onderwijs, maar ook over terugplaatsing: een leerling heeft op het regulier onderwijs gezeten, is vervolgens naar het speciaal onderwijs verwezen en maakt nu weer de overstap naar het regulier onderwijs. De wet spreekt tevens over doorplaatsing: een leerling heeft vanaf het begin van zijn schooltijd op het speciaal onderwijs gezeten en maakt nu de overstap naar een vervolg in het voortgezet regulier onderwijs.
We spreken van overstappen in situaties wanneer een leerling:
 
• van een voorschoolse zorgvoorziening instroomt in het onderwijs
• wisselt van school
• wisselt van vorm van onderwijs: regulier, SBO, SO, PRO OPDC,VSO

In onderstaand document leest u meer over dit proces.

Document proces overstappen