OJA (onderwijsjeugdhulparrangementen en JOA (jeugdhulponderwijsarrangement)

Via onderwijs-jeugdhulparrangementen (afgekort: OJA’s) bieden jeugdhulpverleners op school ambulante hulp zonder beschikking. Belangrijke doelen zijn het voorkomen van schooluitval en inzet van gespecialiseerde jeugdhulp, het terugdringen van het aantal verwijzingen naar voortgezet speciaal onderwijs en het bevorderen van de veiligheid op school en de tevredenheid van leerlingen en ouders.

Er zijn leerlingen voor wie een onderwijs-jeugdhulparrangement niet voldoende past. Daarom kent Almere ook jeugdhulp-onderwijsarrangementen (JOA's). De jeugdhulp is in dat geval voorwaardelijk voor de leerlingen om onderwijs te volgen.

Hier zie je een overzicht van de OJA’s en JOA’s in Almere
SBO de Watertuin (OJA)
SBO de Bombardon (OJA en JOA)
OPDC Almere (OJA)
PrO Almere (OJA)
SO de Bongerd (JOA)

In onderstaand document vind je meer vormen van samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.
>Verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp in Almere