Zorgplicht

Zorgplicht 


Passend onderwijs voor elk kind

Ieder kind verdient het beste onderwijs en de ondersteuning die hij of zij nodig heeft. De meeste kinderen doen het prima op school en hebben voldoende aan de basisondersteuning. Soms is er echter meer nodig, bijvoorbeeld vanwege het leren, bij gedragsproblemen, spraak-taal of iets anders. Sommigen hebben juist extra uitdaging nodig, zoals hoogbegaafde kinderen. Ook voor hen is passend onderwijs bedoeld. Er zijn veel variaties van extra ondersteuning mogelijk: van specifiek lesmateriaal tot een aangepaste leeromgeving.

Het doel van passend onderwijs is om de juiste extra ondersteuning zo snel mogelijk en zo dicht mogelijk bij het kind te organiseren. Op de eigen school of, als deze niet de juiste extra ondersteuning kan bieden, op een andere reguliere school of in een stedelijke voorziening (speciaal onderwijs).

Zonder u, de ouders gaat het niet!

U kent uw kind het best. U bent verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind, de school voor zijn of haar schoolloopbaan. Passend onderwijs is een gezamenlijke inspanning, waarbij ouders en school hetzelfde doel nastreven: de optimale ontwikkeling voor uw kind.

Als u denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, zegt u dat dan op school. Als school denkt dat uw kind extra hulp nodig heeft, zegt de school dat tegen u.

Zorgplicht

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, moet de school waar u uw kind heeft aangemeld hiervoor zorgen. Dat is de zorgplicht die iedere school heeft. Oftewel: de school heeft de plicht om elke leerling een passende onderwijsplek te bieden. De school zal altijd eerst kijken of ze zelf passende extra ondersteuning kan geven. Lukt dat niet, dan zoekt ze samen met de ouders een school die dit wel kan.

Passend Onderwijs Almere

De samenwerkingsverbanden Stichting Leerlingzorg Almere primair onderwijs en Stichting Leerlingzorg Almere voortgezet onderwijs zijn onderdeel  van de cooperatie Passend Onderwijs Almere. Het samenwerkingsverband en ondersteunt ouders en de school bij de zoektocht naar een passende onderwijsplek. Het doel is dat alle kinderen in Almere passend onderwijs volgen, dichtbij huis. Het samenwerkingsverband werkt nauw samen met partners vanuit de jeugdhulp, zodat kinderen en hun ouders zowel op school als thuis passende ondersteuning krijgen.

Zieke leerlingen
Heeft u een ziek kind? Ook dan heeft de school zorgplicht. Op de pagina over zieke leerlingen leest u hier meer over.


Meer weten over passend onderwijs landelijk?

Passend onderwijs in het algemeen