Samen Veilig Flevoland

Samen Veilig Flevoland komt in beeld als er zorgen zijn over de veiligheid van een kind. SAVE werkt aanvullend op het lokale team in de buurt en biedt gebiedsgerichte jeugdbescherming in de breedste zin van het woord.
Meer weten over SAVE? Kijk dan op www.save-team.nl.

Samen Veilig Flevoland