Gemeente Almere

Binnen werkgroepen, pilots en projecten, waar we streven naar een optimale afstemming en samenwerking, is een samenwerkingsrelatie met partners vanzelfsprekend geworden. Door de samenwerking en afstemming met het transitieteam van de Gemeente Almere zal het netwerk en de samenwerking steeds verder versterkt en uitgebreid worden.

Gemeente Almere