Impressie HB-netwerkbijeenkomst: Gelijke kansen en Signalering

Impressie HB-netwerkbijeenkomst: Gelijke kansen en Signalering

Op woensdag 20 maart 2024 kwamen 61 professionals bij elkaar in Annapark voor inspiratie rondom gelijke kansen voor begaafde leerlingen en het signaleren van die leerlingen.
De Stand van Educatief Nederland 2019 van de Onderwijsraad, maar ook eerdere rapporten van UNICEF, Onderwijsinspectie en CBS laten zien dat Nederland het niet goed doet als het gaat om het creëren van gelijke kansen. Wat gaat er dan niet goed?

Leerlingen uit gezinnen met een lage sociaaleconomische status worden vaak niet herkend als (hoog)begaafd.

Bij elke cultuur hoort een eigen taal. Thuis spreken leerlingen soms letterlijk een andere taal. Met hun peergroup gebruiken sommigen straattaal. En op school wordt van ze verwacht dat ze schooltaal spreken. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat leerlingen goed kunnen maskeren dat ze de schooltaal niet zo goed beheersen. Met de taal van het schoolplein komen ze een heel eind, zeker een bovengemiddeld intelligente leerling. Maar juist op toetsen zie je dat ze veel om het antwoord heen ‘praten’ en net niet tot de kern komen. En intuïtief signaleren leerkrachten vaak mede op het taalgebruik. Abstracte woorden, mooie zinsconstructies, goede argumenten, dat valt op.

Sofie van de Waart (Juf Sofie/De utopie van Sofie) was onze eerste spreker. Zij gaf ons een inkijkje in Explora Breda, waar bewust leerlingen van Breda-Zuid bij leerlingen uit Breda-Noord bij elkaar in de deeltijd-HB-voorziening kwamen. Sofie nam ons mee in de dagelijkse praktijk van een leerkracht, die ondanks goede bedoelingen toch een leerling uit een andere cultuur en die de Nederlandse taal nog niet goed machtig is, verkeerd begrijpt, met alle gevolgen van dien. Gelijke kansen bieden, betekent dat je leerlingen niet gelijk behandelt. In de presentatie staat meerdere tips om de gelijke kansen te vergroten. Deelnemers gaven aan dat ze geïnspireerd raakten van het verhaal van Sofie. Ze zette ons aan het denken, aan wat we kunnen doen om leerlingen betere kansen te bieden.

Diane van Dijk van Scaliq gaf de deelnemers uit het PO uitleg over de ZOOV+, een vrij nieuw digitaal signaleringsmiddel, dat groepsgewijs afgenomen kan worden. We doen een pilot met de ZOOV+ bij 10 verschillende scholen, van verschillen besturen, grootte, uit verschillende wijken en van verschillende weging. Zo kunnen we uiteindelijk een goede evaluatie maken van wat dit middel ons oplevert. Dit instrument maakte veel deelnemers enthousiast. Na afloop waren er veel gegadigden die ook gebruik willen gaan maken van de ZOOV+.

Mariëlle Roos van Trinitas heeft de deelnemers van het VO verteld hoe zij al jarenlang de CBO-screening gebruiken en wat het hen oplevert. De aanwezige Vo scholen hebben door kunnen vragen op de wijze waarop je om kan gaan met de resultaten en wat het oplevert voor leerling en de school. Van harte aanbevolen voor het hele VO.  

In de korte terugkoppeling die we aan het einde van het netwerk hadden gaven deelnemers van het netwerk aan: 
“Het is goed dat we ons bewust worden dat we ongemerkt kinderen met een migratie-achtergrond kunnen missen. Ik ga zeker de Zoov+ bespreken in mijn MT om in te gaan zetten voor de screening.”

Mocht het niet gelukt zijn om deel te nemen aan de Hb-netwerkbijeenkomst, maar heeft het wel je interesse gewekt?
Hieronder de hands-outs.

> Prestentatie HB netwerkbijeenkomst Passend Onderwijs Almere 
> Presentatie van Sofie van de Waart (Juf Sofie/De utopie van Sofie)