Onderwijs voor blinde of slechtziende leerlingen

Het samenwerkingsverband (PO of VO) mag niet voor alle vormen van speciaal onderwijs een toelaatbaarheidsverklaring afgeven of extra ondersteuning binnen het regulier onderwijs toekennen. De ondersteuning voor leerlingen met een visuele beperking is landelijk geregeld. Dit is de zogenoemde cluster 1. Twee expertise-organisaties, Bartiméus en Koninklijke Visio, organiseren het passend onderwijs voor blinden en slechtzienden.

Uw kind heeft een visuele beperking

Als uw kind blind of slechtziend is, spreken we van een visuele beperking. In dat geval kunt u samen met de school en het samenwerkingsverband een onderwijsarrangement aanvragen. Dit doet u bij Koninklijke Visio of Bartiméus. Het samenwerkingsverband kan ook een kind aanmelden, maar heeft hiervoor toestemming nodig van de ouders. Na de aanmelding worden de medische gegevens, waaronder de oogheelkundige gegevens, opgevraagd en worden onderzoeken uitgevoerd, zoals een visueel functieonderzoek, een psychologisch onderzoek en een pedagogisch en/of didactisch onderzoek. De Commissie van Onderzoek cluster 1 beoordeelt de resultaten en bepaalt aan de hand van landelijke toelatingscriteria of uw kind recht heeft op specifieke begeleiding of speciaal onderwijs. In dat geval stelt de commissie in overeenstemming met u (en zo nodig de reguliere school) een passend arrangement samen. De mogelijkheden hiervoor zijn:

  • ambulante onderwijskundige begeleiding op een reguliere school,
  • (voortgezet) speciaal onderwijs bij een onderwijsinstelling voor leerlingen met een visuele beperking,
  • samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs.

Vragen of meer informatie

Voor vragen kunt u terecht bij Harrie Everts, de contactpersoon cluster 1 van Passend Onderwijs Almere. Hij is te bereiken via: info@passendonderwijs-almere.nl

Ook kunt u meer informatie vinden op de website van Bartiméus en Koninklijke Visio. Bartiméus en Koninklijke Visio hebben samen een brochure samengesteld: Passend onderwijs voor leerlingen met een visuele beperking.