Verzuim

Zorgen om aanwezigheid- ‘thuiszitters’

In Almere gebruiken we de volgende werkdefinitie voor thuiszitters: leerplichtige of kwalificatieplichtige leerlingen de ingeschreven staan op een school en langer dan vier weken achter elkaar niet naar school gaan. Dit gaat om zowel geoorloofd (met geldige reden, zoals ziekte) als ongeoorloofd verzuim (zonder geldige reden). Het recht op onderwijs staat daarbij centraal. Daarom hebben de gemeente Almere en het Samenwerkingsverband Almere zowel de thuiszitters in beeld die ongeoorloofd als geoorloofd verzuimen.
Passend onderwijs Almere streeft samen met de scholen en partners naar het voorkomen van het onnodig thuiszitten van leerlingen. Het verkorten van de duur van thuiszitten is een belangrijk aspect van de aanpak. Naarmate leerlingen langer thuiszitten is de weg terug ook langer, wat negatieve gevolgen kan hebben voor de ontwikkeling (NJI, 2021). Het samenwerkingsverband en gemeente Almere hebben het stappenplan verzuim opgesteld, zodat duidelijk is voor de scholen (als regievoerder) en betrokken partijen wanneer en hoe te handelen bij ernstige zorgen over de aanwezigheid van leerlingen.