Zieke leerlingen

Zieke leerlingen 


Deze pagina richt zich op twee groepen kinderen:
- Langdurig zieke leerlingen 
- Leerlingen met epilepsie zie ook de documentenpagina epilepsie

Zie voor kinderen met een lichamelijke beperking, zeer moeilijke lerende kinderen (ZML), kinderen met syndroom van down en kinderen met een meervoudige beperking de pagina leerling met een beperking.
 

Langdurig zieke leerlingen - Ondersteuning zieke leerlingen (OZL)

Veel Nederlandse kinderen krijgen te maken met een somatische (lichamelijke) chronische aandoening. Een deel van hen loopt daardoor vertraging in de schoolontwikkeling.
 
Consulent OZL
Scholen blijven  altijd verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod en de schoolontwikkeling van hun leerlingen. Voor kinderen met een (psycho)somatische aandoening kunnen zij een beroep doen op specifieke begeleiding door een consulent Onderwijs Zieke Leerlingen (OZL). Deze specialist werkt primair met zieke leerlingen, scholen en ouders en hebben hun kennis gebundeld in het landelijk Netwerk Ziezon. Binnen dit netwerk is er ook een directe lijn met alle Universitair Medische Centra en het Prinses Màxima Centrum voor kinderoncologie.

Informeren, begeleiden en lesgeven
De consulent OZL kan op verschillende manieren ondersteunen:
Informeren: over ziekte, behandeling en gevolgen hiervan voor het onderwijs
Begeleiden van scholen: bij eventuele aanpassingen
Lesgeven aan zieke leerlingen: in het ziekenhuis, of soms ook thuis
 
Maatwerk rondom leerlingen
Alles gaat om maatwerk binnen de bestaande situatie rondom een leerling. De trajectzwaarte wordt bepaald door de consulent OZL, daarbij wordt er gekeken naar de behoefte van leerling, ouders, school of het samenwerkingsverband.
 
De school is zelf eerste verantwoordelijke. De consulent is maximaal 12 consulten betrokken om te ondersteunen. Als bij aanmelding duidelijk is dat het een langdurig traject wordt, trekken de consulent en Passend Onderwijs Almere vanaf het begin samen op.

Passend onderwijs voor zieke leerlingen
De consulent OZL richt zich op passend onderwijs voor elke langdurig zieke leerling binnen het PO en VO (en beperkt ook het MBO). De school, Passend Onderwijs Almere en de consulent OZL zorgen er samen voor dat kinderen en jongeren met ernstige of langdurige ziekte zich kunnen blijven ontwikkelen op educatief en sociaal gebied. De missie van de consulent OZL is om de zieke leerling te laten groeien naar een zo optimaal mogelijke deelname aan de maatschappij.

Aanmelden
Aanmelding bij de consulent OZL kan via diverse kanalen binnen komen. Via de school, arts, ouders, het samenwerkingsverband of andere betrokkenen bij de zieke leerling.

Aanmelding gaat via de volgende formulieren pagina:  https://www.ozl.nu/ijsselgroep/school/formulieren-ozl-ijsselgroep
Hier vind u online in te vullen formulieren of downloads om te printen.

Meer informatie over OZL IJsselgroep: https://www.ozl.nu/ijsselgroep/ 
Meer informatie over landelijk Netwerk Ziezon: https://ziezon.nl/
 


Epilepsie 

Leerlingen met epilepsie kunnen, als er sprake is van (dreigende) schoolproblemen en specifieke ondersteuningsbehoeften, rekenen op ondersteuning vanuit het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE). Het LWOE wordt gevormd door de ambulante diensten van de twee Nederlandse epilepsiescholen ‘De Berkenschutse’ in Heeze en ‘De Waterlelie’ in Cruquius. De scholen zijn respectievelijk verbonden aan Kempenhaeghe en SEIN; kennis- en expertisecentra voor mensen met epilepsie en verwante aandoeningen in Nederland. 

Het LWOE biedt ambulante onderwijskundige begeleiding aan leerlingen met epilepsie in het reguliere onderwijs (PO, VO, MBO) en voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Na aanmelding bij het LWOE door ouders, arts, school of samenwerkingsverband volgt directe, preventieve betrokkenheid (= service arrangement) door een onderwijskundig begeleider van het LWOE. Indien meer ondersteuning nodig is, wordt op basis van de hulpvraag en de ondersteuningsbehoefte een vervolg gegeven aan het begeleidingsarrangement voor de betreffende leerling. De inhoud van een begeleidingsarrangement wordt altijd op maat samengesteld. Er is geen sprake van een standaardpakket met een vast aantal uren. 

Het ministerie OCW  financiert het LWOE rechtstreeks voor de landelijke ambulante onderwijskundige begeleiding van leerlingen met epilepsie. Als bij een begeleidingsarrangement van het LWOE specifiek onderwijsmateriaal moet worden aangeschaft en/of inzet van ‘extra handen in of buiten de klas’ door bijvoorbeeld een leraar, onderwijsassistent of remedial teacher nodig is, dient een school hiervoor een beroep te doen op de daarvoor bestemde budget van het eigen regionale samenwerkingsverband. De zorggelden voor de extra ondersteuning in de klas bij leerlingen met epilepsie zijn namelijk verevend toegekend aan de samenwerkingsverbanden (dit is afwijkend van de regeling voor cluster 1 en 2).

Ter toerusting van leerkrachten en docenten biedt het LWOE voorlichting, workshops en scholing met betrekking tot epilepsie, leren en gedrag.

Meer informatie over LWOE: http://www.lwoe.nl