Arrangement stedelijke voorziening

Waar in Almere de voorzieningen te vinden zijn kunt u zien op de  Kaart stedelijke voorzieningen

Afdeling Toeleiding
De afdeling Toeleiding van Passend Onderwijs Almere ondersteunt scholen om voor leerlingen met een extra ondersteuningsvraag een passend onderwijsaanbod te vinden.

Het beoordelen van de toelaatbaarheid van leerlingen tot een stedelijke voorziening, een speciale school voor basisonderwijs of een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs valt ook onder de verantwoordelijkheid van Passend Onderwijs Almere. De afdeling Toeleiding begeleidt dit proces.

In alle zorgvuldigheid kijkt de afdeling Toeleiding naar de verzoeken van scholen om toelaatbaarheid. Ook de afstemming met ouders vindt zorgvuldig plaats, zij worden altijd tijdig betrokken bij de aanvraag.

Om een leerling toe te laten tot een stedelijke voorziening wordt altijd - in aanwezigheid van de ouders - een overleg georganiseerd door de huidige school en de stedelijke voorziening. In enkele gevallen volgt er uit dit overleg een besluit tot plaatsing. 

Toelaatbaarheidsverklaring
In andere gevallen vraagt de school in samenspraak met de ouders een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan. Dit doet de school bij de afdeling Toeleiding van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere.

Met een toelaatbaarheidsverklaring is de leerling in Almere toelaatbaar op:


> Klik verder voor informatie over het onderwijs aan leerlingen van 4 tot 18 jaar die de Nederlandse taal niet of onvoldoende spreken en begrijpen.naar de website van het Taalcentrum Almere 

> Klik verder voor informatie over de extra ondersteuning aan leerlingen met een visuele of auditieve en/of communicatieve beperking (TOS).

> Klik verder voor informatie over leerlingen met epilepsie. Het stroomschema beschrijft hoe en wanneer te handelen en verantwoording te nemen.

> Klik verder voor informatie over Ziezon, het landelijk netwerk Ziek Zijn en Onderwijs. De bezoeker vindt praktische brochures die een goede steun zijn bij handelingen t.b.v. zieke leerlingen op school.
Of ga direct naar de website van Regio Flevoland