Toelating tot het speciaal (basis)onderwijs

Zie hier voor een overzicht van de arrangementen stedelijke voorzieningen PO in Almere.
Zie hier voor een overzicht van de arrangementen stedelijke voorzieningen VO in Almere.

Op deze kaart vindt u een overzicht van de arrangementen stedelijke voorzieningen in Almere.

Soms is de best passende onderwijsplek voor uw kind een plek in het speciaal (basis) onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. Om toegelaten te worden tot een speciale school heeft uw kind een zogenaamde Toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Wanneer de school waarop u uw kind heeft aangemeld denkt dat uw kind een plek nodig heeft op één van de speciale (basis)scholen van Almere, zal zij in overleg met u een TLV aanvragen. Als u uw kind zelf direct aanmeldt bij een speciale school, zal deze in overleg met u een Toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het betreffende samenwerkingsverband.

Toelaatbaarheidsoverleg (TLO)

Voor de aanvraag van de Toelaatbaarheidsverklaring organiseert de school een zogenaamd Toelaatbaarheidsoverleg. Hierin worden de extra ondersteuningsbehoeften van uw kind besproken. Bij dit overleg zijn vertegenwoordigers van de school (of scholen) en onafhankelijke deskundigen aanwezig. Ook u wordt uitgenodigd. Na het overleg is duidelijk of er een aanvraag voor een Toelaatbaarheidsverklaring bij de afdeling Toeleiding van het samenwerkingsverband wordt gedaan. De school stuurt u een kopie van het verslag dat wordt gemaakt.

Toelaatbaar

De afdeling Toeleiding van het samenwerkingsverband bepaalt of uw kind het best op zijn of haar plek is in een stedelijke voorziening (het speciaal (basis)onderwijs) en geeft in dat geval een TLV af. Daarbij bekijkt de afdeling Toeleiding of de ondersteuningsvraag van uw kind voldoet aan de vastgestelde criteria die vastgelegd zijn in het ondersteuningsplan. Ook wordt om advies van onafhankelijke deskundigen gevraagd.

Niet toelaatbaar

Als de afdeling Toeleiding geen TLV afgeeft, kan uw kind op de (basis)school waar hij/zij staat ingeschreven blijven of zoekt u met de school een andere school die beter kan voldoen aan de (extra) ondersteuningsbehoefte van uw kind.

Verhuizingen van buiten Almere

Wanneer uw kind nog niet in Almere naar school gaat en u denkt dat uw kind extra ondersteuning op een van de speciale scholen in Almere (voortgezet) speciaal (basis) onderwijs nodig heeft dan regelt u dit in overleg met de “oude” school. De school van herkomst moet de ondersteuningsbehoefte van uw kind in kaart hebben voor de verhuizing. Als er een Toelaatbaarheidsverklaring nodig is, moet de school van herkomst deze aanvragen bij haar eigen samenwerkingsverband.