Over Passend Onderwijs Almere

Met het ingaan van de Wet passend onderwijs, hebben scholen de zorgplicht om elke leerling een goede onderwijsplek te bieden. Op deze pagina leest u meer over de verschillende onderdelen van passend onderwijs.

Samenwerkingsverbanden
Passend Onderwijs Almere is een Coöperatie waaronder samenwerkingsverbanden PO en VO vallen. Alle PO-scholen zijn aangesloten bij samenwerkingsverband PO en alle VO-scholen zijn aangesloten bij samenwerkingsverband VO.
Hieronder leggen we uit wat een samenwerkingsverband allemaal doet. 

Ondersteuningsplan
Met het ingaan van de Wet passend onderwijs, hebben scholen de zorgplicht om elke leerling een goede onderwijsplek te bieden. De samenwerkingsverbanden ondersteunen daar bij. Dit doen we onder andere door hen maken van een vierjaarlijks ondersteuningsplan. Hierin wordt vastgelegd hoe het passend onderwijs voor elk kind wordt gerealiseerd. 
Verdeling gelden en middelen

Ook verdeelt het samenwerkingsverband bepaalde gelden en middelen. (Senior) begeleiders onderwijs in dienst van het samenwerkingsverband ondersteunen scholen en leerlingen op verschillende onderdelen, zoals bijvoorbeeld dyslexie of een autisme. 

Afdeling Toeleiding
De afdeling toeleiding heeft als wettelijke taak beoordelen of een  kind (tijdelijk) beter op hun plek zijn in het speciaal onderwijs. Als dat zo is krijgen zij een toelaatbaarheidsverklaring (TLV).

Motto
Het motto van Passend Onderwijs Almere is:
“Alle leerlingen in Almere zijn succesvol op school”

Meer informatie
- Wat is Passend Onderwijs?