Over Passend Onderwijs Almere

Met het ingaan van de Wet passend onderwijs, hebben scholen de zorgplicht om elke leerling een goede onderwijsplek te bieden.

De visie van Passend Onderwijs Almere:

De schoolbesturen in Almere hebben afgesproken dat passend onderwijs voor alle kinderen en jongeren van 2 tot 23 jaar in Almere geldt. Vanaf de voorschoolse opvoeding, via het primair en voortgezet onderwijs tot het MBO.
Samen met hun partners (leerkrachten/docenten, professionals in de jeugdketen en ouders) willen de schoolbesturen aan alle leerlingen een passend aanbod doen. Passend bij hun niveau en mogelijkheden en met een zo goed mogelijk eindresultaat. En dat liefst zo dicht mogelijk bij huis en zo veel mogelijk op een reguliere school. Dat kan op een school in de buurt waar het kind woont, maar het kan ook op een reguliere school elders in de stad, omdat daar extra ondersteuning wordt geboden die de leerling nodig heeft.
Bij de keuze van een passende onderwijsplek worden de ouders nauw betrokken. Het speciaal onderwijs blijft bestaan, want ook dat kan voor een kind de best passende plek zijn.

Het motto van Passend Onderwijs Almere is:
“Alle leerlingen in Almere zijn succesvol op school”

Meer weten?

Wie in algemene zin meer wil weten over passend onderwijs kan terecht op de website van het Ministerie van OCenW.