Werkconferentie maart en Onderwijsnetwerk april vervallen

Tijdens het proces van het schrijven van de Ondersteuningsplannen hebben we vanuit Passend Onderwijs Almere veel bijeenkomsten en contactmomenten georganiseerd. Veel van jullie hebben we afgelopen maanden actief benaderd. Omdat we beseffen dat dit beslag op jullie tijd legt, hebben we besloten om twee grote bijeenkomsten die dit jaar gepland stonden eenmalig te laten vervallen. Het gaat om de werkconferentie die zou plaatsvinden op 8 maart 2023 en het Onderwijsnetwerk van 13 april 2023.
 
Save the date - 15 juni 2023
Schrijf alvast het laatste Onderwijsnetwerk van 15 juni 2023 in je agenda. Dan is er een feestelijke bijeenkomst waarin we de Ondersteuningsplannen presenteren.