Werkconferentie 2020: Verrassend passend van landelijk naar lokaal

Verrassend Passend: van landelijk naar lokaal

Hier vindt u de powerpoint van de ochtend

hier vindt u een sfeerimpressie van de ochtend in een filmpje 

Op woensdagochtend 26 februari vond de jaarlijkse Werkconferentie van Passend Onderwijs Almere plaats in KAF Almere. Sprekers waren Guuske Ledoux van het Kohnstamm Instituut en ‘magische blikopeners’ Dan LeFay en Karin Boon.

‘We kunnen het niet alleen’, opent directeur-bestuurder Hetty Vlug de ochtend. Zeker in een pioniersstad als Almere is het ontzettend belangrijk om met alle verschillende partijen samen te werken aan het gemeenschappelijke doel: alle kinderen in Almere succesvol naar school. Hetty toont ook het filmpje Being different it’s normal. De perspectiefwisseling die in dit filmpje naar voren komt, zal een terugkerend thema blijven tijdens de rest van de ochtend.

Guuske Ledoux: evaluatie geeft genuanceerd beeld

De eerste lezing is van Guuske Ledoux, wetenschappelijk directeur van het Kohnstamm Instituut. Het Kohnstamm Instituut leidt het onderzoek naar de landelijke evaluatie van passend Onderwijs. Dit onderzoek verschijnt in het voorjaar van 2020. Guuske Ledoux licht hier al een tipje van de sluier op: het algemene beeld van het Kohnstamm instituut is positiever dan in de politiek en de media soms wordt geschetst. Sommige  zaken in passend onderwijs gaan goed, andere kunnen beter. Ook is er bij bepaalde zaken nog tijd nodig om deze goed te implementeren.

De zorgplicht voor de scholen, die is ingevoerd bij start van de wet passend onderwijs komt aan bod. Ook gaat het over ‘leerlingstromen’, het percentage leerlingen dat naar het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs gaat. De leerlingaantallen in het speciaal onderwijs leken eerst te dalen bij de start van passend onderwijs, maar groeien de laatste twee jaar toch weer naar percentages die minstens zo hoog zijn als bij de start in 2014. Het laatste onderwerp dat Guuske Ledoux aankaart is inclusiever onderwijs. Soms worden de termen passend en inclusief of inclusiever onderwijs door elkaar gebruikt. In hoeverre is inclusiever onderwijs passend voor welke groep kinderen en hebben factoren als het lerarentekort hier nog invloed op? Zie hier de powerpoint van Guuske Ledoux.

Googeltrucs en perspectiefwisselingen

Na de pauze was het woord aan ‘magische blikopeners’ Dan LeFay en Karin Boon. Door middel van verschillende trucs met kaarten, magneten en knikkers laten ze het publiek regelmatig in verbazing achter. Dan LeFay laat met kaarten de oude zwendeltruc van ‘balletje balletje’ zien. Door middel van zijn stem en kleine gebaren weet hij het publiek voortdurend op het verkeerde been te zetten. Deze lessen worden breder in onderwijscontext getrokken. Iedereen denkt voortdurend vanuit zijn of haar eigen perspectief. Op het moment dat je je daar bewust van bent, kun je ook andere perspectieven beter begrijpen. De stellingen uit de eerste helft van de presentatie worden nu opnieuw opgeworpen en in dit nieuwe licht opnieuw bediscussieerd.

De ochtend wordt afgesloten door wethouder van Onderwijs Roelie Bosch. Zij spreekt haar waardering uit voor alle aanwezigen die zich elke dag opnieuw inzetten voor het Almeerse onderwijs en wijst net als Hetty Vlug, aan het begin van de ochtend op het belang van samenwerken binnen dit veld.