Werkbijeenkomst plaatsingstekort en de toekomst

Werkbijeenkomst plaatsingstekort en de toekomstIn het Ontwikkel- en Innovatieplatform Onderwijs & Jeugd werken de gemeente, de samenwerkingsverbanden PO & VO, Vitree, ’s Heerenloo en Jeugdgezondheidszorg Almere samen om de in-, door- en uitstroom van leerlingen in Almere te verbeteren. Op 14 april organiseerden wij de eerste bijeenkomst. Het thema was plaatsingstekort en de toekomst. Sharon Stellaard van Triade/Vitree en hogeschool Windesheim was de dagvoorzitter.

Wethouder Roelie Bosch en bestuurder van Triade/Vitree Paul van der Linden gaven een korte bijdrage. Roelie Bosch onderstreepte dat  het plaatsingstekort een probleem is dat we alleen samen kunnen oplossen. De huidige situatie gaat ten koste van het werkplezier van de professionals, maar vooral van ten koste van het welzijn van de kinderen en jongeren in Almere. Paul van der Linden is er trots op wat er allemaal wel al goed gaat in Almere. Om samen te kunnen benoemen wat er nog niet goed gaat, is veiligheid nodig.

Linsey Perre en Merel van ’t Leven van financieel bureau Infinite gaven een beeld van de populatieontwikkeling in Almere de komende 5, 10, 15 en 20 jaar. Ook lieten ze zien welke scenario’s er zijn bij groei, krimp of gelijk blijven van de populatie op het speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs. Zie ook de Powerpoint van Infinite.

Vervolgens gingen alle deelnemers uiteen in deelgroepen. Hier werden onder andere de pijn, parels en potentie van de huidige situatie besproken.

In totaal waren ongeveer 70 deelnemers uit het hele veld aanwezig. We danken iedereen voor hun input! De volgende bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 17 juni 2022 in de ochtend en is weer in het Van der Valk hotel in Almere.

> Uitgebreide analyse van de ochtend (inclusief bijlagen) 
> Zie de Powerpoint van de presentatie van bureau Infinite 
> Schrijf je vast in voor de volgende bijeenkomst