Webinar Zorgplicht 27 augustus 09:30-11:00

Webinar vragen over zorgplicht

> Zie hier de Q&A van een praktijkcasus
> Zie hier een voorbeeld aanmeldformulier PO
> Zie hier een voorbeeld aanmeldformulier VO

 

> Zie hier de Powerpoint van de ochtend (klik op deze tekst)
> Vragen die werden beantwoord tijdens Webinar (pdf)
> Enkele vragen aan deelnemers (formulier)
NB 
De opname van de Webinar is helaas om technische redenen niet extern te delen.

 
In het kort:
Wat: Webinar zorgplicht gegeven door Céline Haket onderwijsjurist bij VOS/ABB
Wanneer: `donderdag 27 augustus 09:30-11:00
Hoe: Via Ms Teams
 
 


Achtergrondinformatie:
 
Inhoud
Sinds inwerkingtreding van de wet passend onderwijs hebben scholen na aanmelding van een leerling een zorgplicht. In de praktijk leven er veel vragen bij scholen omtrent deze zorgplicht. Heeft een school een zorgplicht als zij een oriënterend gesprek met ouders heeft en vervolgens gaat onderzoeken of zij de leerling kan toelaten zonder dat ouders hun kind hebben aangemeld? Heeft de school zorgplicht als zij de toelating van een leerling moet weigeren als de school vol zit? Een leerling wordt aangemeld bij meerdere scholen, welke school heeft dan de zorgplicht? Het is voor scholen van belang goed helder te hebben in welke situaties zij een zorgplicht hebben en wanneer zij de toelating van een leerling kunnen weigeren en welke eisen er dan vervolgens aan een weigeringsbesluit worden gesteld. De volgende onderwerpen zullen tijdens de bijeenkomst besproken worden:
 
  • Toelatingsprocedure: welke toelatingsprocedure geldt er in het regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs?
  • Toelaatbaarheidsverklaring: wie vraagt hem aan en wie geeft hem af? Welke regels gelden er bij grensverkeer en verhuizing?
  • Toelatingsbeleid: aan welke minimale voorwaarden moet deze voldoen?
  • Weigeringsgronden: welke gronden zijn er om een leerlingen te weigeren, welke eisen worden daaraan gesteld en wanneer heeft de school dan een zorgplicht?
  • Procedure: welke procedure moet er worden gevolgd bij de weigering van een leerling?
 
De bijeenkomst zal deels bestaan uit uitleg van de theorie en deels uit het plenair bespreken van casussen.