Vragenlijst ouders Almere

Beste ouder(s), verzorger(s),
Graag nodigen we u uit om de onderstaande vragenlijst in te vullen. Deze gaat over de tevredenheid van u als ouder en/of verzorger van een kind tussen de 0-18 jaar in Almere. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten.

Op de eerste pagina van de vragenlijst leest u instructies over het invullen van de vragenlijst. Met de uitkomsten van de vragenlijst willen we onder andere een informatiepunt voor ouders en leerlingen opzetten. De OPR’en hebben als doel een stadsbreed beeld te krijgen over de communicatie met ouders en de tevredenheid hierover in het algemeen en in coronatijd.

Heel erg bedankt alvast voor het invullen, uw mening is voor ons van grote waarde! U helpt ons ook erg door de vragenlijst door te sturen naar andere ouders. Zo krijgen we een zo goed mogelijk beeld van alle ouders.
Naar de vragenlijst (werkt de link niet kopieer dan: https://www.flevopanel.nl/fpo/index.php/67617?lang=nl)
 
Hartelijke groeten,
Passend Onderwijs Almere en de Ondersteuningsplanraden PO en VO van Passend Onderwijs Almere