Startconferentie project (hoog)begaafde leerlingen Almere 2020-2023

In 2019 stelde het ministerie van OCW een subsidie beschikbaar voor een betere ondersteuning van (hoog)begaafde leerlingen. Alle samenwerkingsverbanden passend onderwijs konden deze subsidie aanvragen, op basis van een projectplan. Ook Passend Onderwijs Almere heeft de subsidie aangevraagd, zowel voor het primair als voor het voortgezet onderwijs. Eind 2019 werd de subsidie toegekend, zodat we in 2020 kunnen beginnen!
Wat we precies van plan zijn, welke activiteiten we willen opzetten en versterken, hoe we de verschillende werkgroepen hebben ingericht en welke bijdrage betrokkenen uit het onderwijs- en zorgveld daaraan kunnen leveren, gaan we presenteren op een startconferentie op woensdag 1 april a.s. van 15:00 tot ongeveer 17:30 uur in Annapark Almere.
  
Het programma ziet er als volgt uit:‚Äč
14:30 – 15:00 inloop en ontvangst met koffie/thee
15:00 – 15:30 presentatie project (hoog)begaafde
leerlingen Almere 2020-2023 PO en VO
15:30 – 15:50 lezing/presentatie door
(hoog)begaafdheidsspecialist
Desirée Houkema over
Talent in Ontwikkeling
15:50 – 16:05 korte pauze
16:05 – 16:45 uitwisseling in groepen met behulp van de
werkvormen van Talent in Ontwikkeling
16:45 – 17:00 plenaire terugkoppeling en afsluiting
17:00 – 17:30 afsluitende netwerkborrel

AANMELDING
Heb je interesse om de startconferentie bij te wonen, als specialist (hoog)begaafde leerlingen op jouw school, als directeur/bestuurder, als beleidsmedewerker, als intern begeleider, zorgcoördinator, of gewoon omdat je er meer van wilt weten, geef je dan op via het aanmeldformulier startconferentie (hoog)begaafde leerlingen.

We hopen je te zien op woensdag 1 april 2020 v.a. 14:30 uur op Annapark Almere (Sas van Gentlaan 12, 1324 CT). En stuur deze uitnodiging vooral ook door aan collega’s die mogelijk geïnteresseerd zijn!

Hartelijke groet,
Regiegroep (hoog)begaafde leerlingen Almere 2020-2023:
Ingrid Bruin, Lianne van Oosten, Hye Jin Pet, Richard Stuivenberg, Patricia Versnel en Peter de Vries

PS Vergeet je niet op te geven via het aanmeldformulier. Alvast bedankt & tot ziens!

Zie de uitnodiging in pdf