Petitie: bezuinig niet op de samenwerkingsverbanden die kinderen, jongeren en ouders ondersteunen

Petitie: bezuinig niet op de samenwerkingsverbanden die kinderen, jongeren en ouders ondersteunen 


De Ondersteuningsplanraden van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs in Nederland maken zich grote zorgen over de gevolgen van de korting op samenwerkingsverbanden voor de ondersteuning van kinderen en jongeren. Kinderen, jongeren en ouders worden de dupe als de minister middenin een uitvoeringsjaar geld gaat terughalen. Zo brengt de korting de ondersteuningsplannen en het sectorplan in onzekerheid, waar de OPR-en medeverantwoordelijk voor zijn. Zij willen dat de minister samenwerkingsverbanden meer tijd geeft voor de afbouw van reserves.

> Lees meer