ONW 28 september 2021

OnderwijsNetWerk 28 september 09:00-11:00

Documenten aan de hand van de ochtend:
> Presentatie Ivo Dokman (kaal) en Presentatie Ivo Dokman (met toelichting)
> Opname van de ochtend
> zie hier het verslag van de lezing van Ivo

Schrijf de volgende data van het ONW en de Werkconferentie alvast in uw agenda:
2 maart 2022: Werkconferentie
5 april 2022: 09:00-12:00 ONW 2
16 juni 2022: 09:00-12:00  ONW 3

Programma ochtend:

Opening en voorstellen interim bestuurder Monica Robijns
Lezing Ivo Dokman (+korte pauze)
Patricia Versnel over de nieuwe website Platform-HB Almere
Simoon Fransen over JGZ-traject Veranderen is leren
Afsluiting (aandacht voor vragenlijst Almeerse ouders)


Praktisch
Alle relevante informatie (digitale link, eventuele stukken) vind je op deze pagina.
 

Meer over de lezing van Ivo 
In het eerste OnderwijsNetWerk van schooljaar 2021-2022 geven wij graag de ruimte aan Ivo Dokman. In Almere heeft hij de afgelopen jaren met diverse partners en scholen samengewerkt ten aanzien van het groeps- en teamdynamisch werken in en rondom het onderwijs
 
Hij zal een lezing geven over hoe een onderwijskundige visie en (professionele) identiteit tot een gewenste intentie van leraren en scholen leidt. Een leraar (of pedagogisch medewerker/professional) heeft immers een doel met het onderwijs. Maar onderwijs is niet maakbaar en dat betekent dat er altijd verschil ontstaat tussen de intentie enerzijds en het effect van het handelen en optreden voor de klas. Hoe krijg je daar zicht en vat op binnen school en op welke wijze zou je daarin samen op kunnen trekken met de ketenpartners?
 
De lezing is zowel interessant voor professionals voorschool, PO, VO én ketenpartners.

 Nieuws over HB (meer en hoogbegaafden)

> zie hier het filmpje over het platform-HB Almere