Onderwijsnetwerk 1 juni (digitaal)

Wat: Het derde OnderwijsNetWerk van het schooljaar
wanneer: 1 juni 2021 van 09:00-12:00

 

Ouderbetrokkenheid en evaluatie Ondersteuningsplan
Het Onderwijsnetwerk is in twee delen verdeeld:
In het eerste deel zal Peter de Vries van Expertisecentrum Ouderbetrokkenheid een lezing geven over ouderbetrokkenheid. In zijn visie is ouderbetrokkenheid vooral werken aan je eigen beroepshouding en – kennis, die op orde moet zijn. Daarom is ouderbetrokkenheid een prachtig woord: het gaat namelijk niet zozeer om de betrokkenheid ván de ouders (ouders zijn immers allemaal betrokken op hun eigen manier), maar in hoeverre en hoe ben je als professional betrokken óp de ouders van de kinderen en jongeren met wie je mag werken?
Het tweede deel van het OnderwijsNetWerk zal in het teken staan van de evaluatie van de Ondersteuningsplannen PO en VO. De aanwezigen zullen in kleinere groepjes worden verdeeld en enkele stellingen bespreken waarbij we de inbreng van de voorschool en onze netwerkpartners zeker waarderen.


Samenvatting lezing Peter de Vries 


Tweede helft van het programma:
Ook interessant:
VMCA Almere 
- Flashmob voor jonge mantelzorgers
- Week van de jonge mantelzorger 1-6 juni