Maatschappelijke diensttijd

Wat moeten we doen om ervoor te zorgen dat beroepen in de publieke sector niet vooral worden geassocieerd door hoge werkdruk en administratieve lasten? Een pleidooi voor maatschappelijke diensttijd in het sociaal domein.

In mijn vorige blog, die vlak voor de kerstvakantie verscheen, deed ik een oproep om naar aanleiding van het lerarentekort fundamenteler na te gaan denken over hoe we de publieke sector in de toekomst gaan organiseren en ervoor zorgen dat mensen daar weer hun passie en hartstocht kwijt kunnen. Wat moeten we doen om er voor te zorgen dat de zorg, het onderwijs, de jeugdzorg, ja ook de rechtspraak, de reclassering en de politie niet werksoorten zijn waar professionals zuchten onder een te hoge werkdruk en een overdosis aan administratieve lasten, maar in de eerste plaats beroepen zijn waar je wat voor je medemens kunt betekenen? 

> Lees verder