Maatregelen corona


Nieuws vanuit Passend Onderwijs Almere
Nieuws vanuit de Gemeente Almere
- Nieuws vanuit het Rijk 
Nieuws voor ouders 

Laatst bewerkt 8 juni 2020

Passend Onderwijs Almere 
Dat de scholen gesloten zijn heeft ook gevolgen voor de werkzaamheden van Passend Onderwijs Almere. 
Met ingang van 16 maart hanteren wij tot in ieder geval 28 april de volgende richtlijnen:

  •  Het kantoor van Passend Onderwijs Almere sluit voor alle bezoekers. Wij blijven telefonisch (036 76 70 200) en per mail bereikbaar via info@passendonderwijs-almere.nl
  • Afspraken en werkzaamheden van onze medewerkers (incl. VierTaal) fysiek op school worden per direct gestopt. Onze medewerkers bekijken waar mogelijk en uiteraard in overleg met ouders en andere betrokkenen of afspraken telefonisch of digitaal toch doorgang kunnen vinden.
  • Alle TLV aanvragen worden conform procedure afgehandeld. Het fysieke overleg (TLO) gaat niet door, daar waar mogelijk gebeurt dit digitaal. Mocht dat niet lukken dan zullen ouders altijd telefonisch benaderd worden door medewerkers afdeling toeleiding.
  •  Indien u vragen heeft mbt een TLV-aanvraag kunt u mailen naar aanvraagtlv@passendonderwijs-almere.nl
  • In verband met de huidige situatie is het tot de zomervakantie niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een diagnostisch onderzoek, dat uitgevoerd wordt door één van onze psychologen of orthopedagogen.
    We inventariseren welke reeds ingediende aanvragen nog voor de zomervakantie uitgevoerd kunnen worden en in welke vorm dat gebeurt, rekening houdende met RIVM-richtlijnen.
  • Communicatie vanuit Passend Onderwijs Almere: Urgente  veranderingen worden zo snel mogelijk naar betrokkenen gemaild en/of op de website gezet. Zo lang de maatregelen duren, sturen wij vanuit Passend Onderwijs Almere elke maandag een extra “corona-editie” van de nieuwsbrief uit. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier
  • Van half maart tot begin juni zijn er wekelijks extra 'Corona-nieuwsbrieven' verstuurd. Deze zijn hier terug te lezen.

 
Gemeente Almere
Ook de gemeente Almere houdt dagelijks overleg en houdt verschillende doelgroepen op de hoogte. 
De Gemeente Almere deelt documenten over opvang kinderen met ouders in cruciale beroepen, contactpersonen scholen tijdens corona-quarantaine en informatie over onderwijs, jeugdhulp en JGZ.


Nieuws vanuit het Rijk

Vanaf 11 mei gaan de basisscholen weer gefaseerd open. SO en SBO-scholen zullen weer volledig opengaan. 
Lees hier een overzicht van de maatregelen en versoepelingen
Zie de factsheet 
Vanaf 2 juni gaan het PO en het VSO weer volledig open en gaat het VO gedeeltelijk open. 

Voor ouders 
Veel informatie over coronamaatregelen over onderwijs en kinderopvang vindt u een speciale pagina op de website 
Voor vragen aan de gemeente over de opvang kunt u bellen naar 14 036 of mailen naar leerlingzaken@almere.nl 
Op de website van Ouders&Onderwijs vindt u antwoord op veelgestelde vragen