“Laten we elkaar blijven vinden en inspireren”

“Laten we elkaar blijven vinden  en inspireren”

Interview Monica Robijns, interim bestuurder Coöperatie Passend Onderwijs Almere


Kun je kort iets vertellen over jezelf?
Mijn naam is Monica Robijns. Ik ben 61 jaar, woon in Landsmeer (net boven Amsterdam), ben getrouwd en heb een dochter. Door de verschillende plekken waar ik in de onderwijssector gewerkt heb, beschik ik over veel ervaring en instrumenten. Ik ben mijn professionele carrière begonnen als onderzoeker bij het Kohnstamm Instituut, daar heb ik geleerd hoe belangrijk het is om aannames goed te onderbouwen met data en het leesbaar op te kunnen schrijven. In andere werkkringen heb ik geleerd hoe belangrijk het is om zaken ook gewoon goed te regelen en te zorgen dat iedereen genoeg ruimte en vertrouwen ervaart om zijn of haar werk goed te doen.
Ook ben ik altijd erg benieuwd hoe de ontwikkeling van een bepaalde leerling, een school of een samenwerkingsverband eruit ziet. Ik heb dan altijd een sterke drive om te kijken wat de volgende stap is en hoe je elkaars taal spreekt en elkaar weet te vinden.

Ik vind het in werk fijn om me steeds weer te verwonderen en te zien hoe het op een nieuwe plek gaat. Daarom past het werk als interimmer ook zo goed bij mij. Het is voor mij fijn als een klus een begin en een eind heeft en iedereen bij vertrek een concreet resultaat kan zien. Daarbij ligt mijn hart echt in de publieke sector.
In andere projecten waar ik eerder interim heb gewerkt, hield ik me bezig met goed bestuur en toezicht, innovatie en maatwerk en passend onderwijs. Daarvoor heb ik bijgedragen aan het ontwikkelen van scholen en het ontwerpen van curricula. Het belangrijkst is om als school of andere educatieve organisatie recht te doen aan de individuele leerbehoefte van de leerling.

Begin dit schooljaar ben je hier binnengekomen als interim bestuurder. Je blijft tot de volgende bestuurder is benoemd. Wat was de opdracht die je hebt meegekregen?
Ik vorm de overbrugging naar de nieuwe bestuurder(s). In deze periode staat een aantal zaken op de rol: de werving van een tweede interim bestuurder voor de scholen van Stichting Almere Speciaal (SO Olivijn, VSO Aventurijn en SO De Bongerd) en het Taalcentrum ; de evaluatie van de coöperatie als ‘construct’, de evaluatie van de Ondersteuningsplannen PO en VO,

Verder staat ook doorontwikkelen van een sterk partnerschap met de gemeente op de agenda. Er komt een nieuwe raadsperiode aan. Hierin is het belangrijk om een sterke stedelijke onderwijsvisie neer te zetten en te zorgen voor een goede samenhang tussen onderwijs en jeugdbeleid en jeugdzorg.
Daarnaast zijn er natuurlijk alle lopende zaken die aandacht vragen.

Wat wil je bij je vertrek bereikt hebben en wanneer ben je tevreden?
Het is mooi als we over een paar maanden nog meer met een glimlach aan de slag gaan voor de leerlingen en hun ouders, want om hen draait het allemaal. Laten we vooral (nog meer) samenwerken en over de grenzen van de eigen organisatie kijken.

Wat is jouw visie op passend onderwijs en inclusiever onderwijs?
Flexibilisering van het onderwijs is belangrijk. Dat biedt namelijk de mogelijkheid om eerst te kunnen kijken naar wat de leerling nodig heeft en dan pas naar wat de school als systeem en organisatie zou moeten en kunnen bieden. Dat biedt ook in het kader van passend onderwijs meer mogelijkheden om tegemoet te komen aan specifieke leer- en ontwikkelingsbehoeften van leerlingen. Het onderwijs als geheel kan daarmee inclusiever worden. Er is op het gebied van flexibilisering en maatwerk wettelijk al veel meer mogelijk dan meestal bekend is in onze scholen. Tegelijkertijd besef ik dat het heel lastig is om dat vorm te geven als er te weinig docenten zijn, of lange wachtlijsten in de jeugdzorg.

Is er nog iets dat je wilt meegeven aan de lezers van dit interview?
Ik zou willen zeggen, ‘houd vol’. Corona heeft diepe sporen nagelaten in de leefgemeenschap van de school. De regels omtrent het coronabeleid zijn vele keren aangepast. Dat was zwaar voor de leerlingen en ouders, maar zeker ook voor de leraren en iedereen daaromheen. Vanuit de coöperatie Passend Onderwijs Almere zou ik willen zeggen: laten we elkaar blijven vinden en inspireren ten behoeve van alle leerlingen in Almere!