Interview Brigitta Gadella - interim bestuurder SAS en Taalcentrum


Interview Brigitta Gadella – interim bestuurder Stichting Almere Speciaal (SO Olivijn, SO De Bongerd en VSO Aventurijn) en het Taalcentrum

Kun je kort iets over jezelf vertellen?
Mijn naam is Brigitta Gadella. Ik ben getrouwd, heb twee volwassen kinderen van 19 en 21 en woon in Amersfoort. Ook ben ik mantelzorger voor mijn moeder.
Ik ben in 2003 als zij-instromer het onderwijs ingekomen. Daarvoor werkte ik als film- en theatermaker o.a. op Aruba, waar ik ook ben geboren. In het onderwijs ben ik begonnen als leerkracht op een sbo-school, waar ik later plaatsvervangend directeur werd en daarna directeur-bestuurder van een stichting met drie sbo-scholen. Vanaf 2013 ben ik betrokken geweest bij de oprichting van het Samenwerkingsverband de Eem PO in Amersfoort, waar ik tot 1 december directeur-bestuurder ben.

Je begint nu als interim-bestuurder van de scholen van Stichting Almere Speciaal waar SO Olivijn, SO De Bongerd en VSO Aventurijn onder vallen, en van het Taalcentrum. Welke opdracht heb je meegekregen?
 De opdracht heeft te maken met de strategische aansturing van de scholen, zowel organisatorisch als inhoudelijk. Het eigenaarschap van de scholen is belangrijk, maar ook dat iedereen elkaar weet te vinden in de verbinding.
Op alle scholen spelen momenteel problemen rondom het personeelstekort en de capaciteitsdruk. Bij het Taalcentrum komt daar nog mogelijke uitbreiding bij vanwege vluchtelingenopvang. Het is steeds belangrijker om goed af te stemmen met de gemeente, de samenwerkingsverbanden en overige ketenpartners.
Ik ben aangenomen voor 2,5 dag. Momenteel rond ik mijn werkzaamheden in Amersfoort nog af, daarna zal ik flexibeler zijn in mijn tijd.

Wat wil je bereikt hebben als je weer vertrekt?
Dat scholen zich autonoom weten, maar verbonden voelen en iedereen vanuit een integrale verantwoordelijkheid aan het werk is in het belang van alle leerlingen in Almere.

Wat is jouw visie op passend en inclusiever onderwijs?
Ik kan me heel erg vinden in de visie van Passend Onderwijs Almere: ieder kind is succesvol op school en vanuit daar regulier waar kan, speciaal waar nodig. In mijn optiek is de expertise en de ondersteuning van speciaal onderwijs van groot belang op de weg naar inclusiever onderwijs. Het is mooi als een stad een dekkend aanbod heeft zodat zoveel mogelijk kinderen thuis nabij in hun eigen stad naar school kunnen gaan. Deze samenwerking is binnen het onderwijs, maar zeker ook met de ketenpartners van zorg en welzijn. Zo kun je de basisvoorzieningen versterken met je ketenpartners.
Samenwerking is op meer fronten heel belangrijk. De samenwerking met ouders is uiteraard cruciaal voor alle leerlingen en zeker voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Daarnaast is samenwerking in de medezeggenschap van belang.
 
Is er nog iets dat je wilt meegeven aan de lezers van dit interview?
Ik hoop dat we een mooie, constructieve samenwerking hebben de komende maanden, waarbij we als verschillende organisaties over ons ‘eigen pulletje’ heen kunnen kijken en in het belang van leerlingen samenwerken.