Interim bestuurder College van Bestuur Monica Robijns aangesteld



Passend Onderwijs Almere heeft Monica Robijns aangesteld als interim bestuurder van het College van Bestuur na het vertrek van Hetty Vlug.
 
In haar loopbaan heeft Monica Robijns vele leiderschaps rollen in (passend) onderwijs en onderzoek mogen vervullen.Kwaliteit leveren op de werkvloer, praktische commitment creëren, resultaten bereiken,persoonlijke professionele ontwikkeling stimuleren en maatschappelijke vraagstukken hebben haar hart.
 
Het motto van Passend Onderwijs Almere ‘alle leerlingen in Almere succesvol op school’ spreekt haar sterk aan:
 
 “Ongeacht waar je wieg staat of tot welk bestuur je school behoort, iedere leerling verdient goed en passend onderwijs. Samenwerking is hierbij de sleutel en het is belangrijk de grenzen van organisaties op te kunnen rekken ten behoeve van een individuele leerling.
 
We leven momenteel in een uitdagende tijd. De gevolgen van corona zorgen voor forse uitdagingen waarin het belangrijk is om je eigen organisatiebelang te overstijgen. We kunnen het alleen maar samen doen.”
 
Zij verheugt zich op de samenwerking met alle ketenpartners in Almere. Ze is bereiken op M.Robijns@passendonderwijs-almere.nl en u kunt haar vinden op LinkedIn.