HB-bijeenkomst 9 november 2022

HB-bijeenkomst 9 november 2022
De Koers voor HB in Almere komende vier jaar

  • Ben jij directeur of rector in Almere?
  • Ben jij specialist hoogbegaafdheid in Almere?
  • Ben je op een andere manier betrokken bij het onderwerp meer- en hoogbegaafdheid?
  • Wil je de koers wat over meer- en hoogbegaafdheid in Almere voor komende jaren vormgeven?
Dan zijn we op zoek naar jou!

Programma
Directeur-bestuurder en HB-expert Tijl Koenderink zal de sessie leiden. Tijdens de sessie gaan we samen aanbevelingen opstellen over de gewenste koers en ontwikkelingen op HB-gebied. Deze aanbevelingen nemen we mee in de Ondersteuningsplannen PO en VO 2023-2027.
Om dit goed te kunnen doen, is het belangrijk om een breed draagvlak te hebben. Dus directeuren en rectoren, wees extra welkom!

Praktische zaken:
Datum: 9 november 2022
Tijdstip: 15:00-17:00
Locatie: Vergadercomplex Annapark (Sas van Gentlaan 12)
>Geef je nu op