Digitale lezing afscheid Hetty Vlug


6 juli 2021 Start 13:30 tot 15:00

Zie hier de link naar de opname:
https://passendonderwijs-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/l_deadelharttoorop_passendonderwijs-almere_nl/EXvSepGJsE5GhLKgEglifNkBcqdlizC5f_YIwMRpCH_y2A?e=LtDIgI )

 

Lessen uit de geschiedenis van speciaal & passend onderwijs
 
Na de zomervakantie gaat directeur-bestuurder Hetty Vlug de coöperatie Passend Onderwijs Almere helaas verlaten. Dit doet zij met een lezing waarin zij op zoek gaat naar het antwoord op de vraag of passend onderwijs een opmaat of een obstakel is voor inclusief onderwijs. Dat is een vraag die niet zonder een kleine reis door de geschiedenis beantwoord kan worden. Sinds het midden van de jaren zeventig worstelen we immers met het voornemen om het speciaal onderwijs terug te dringen en zoveel mogelijk leerlingen een plek te geven in het reguliere onderwijs. Wat maakt dat het voorgenomen beleid (Contuurennota 1975, Weer Samen Naar School in 1992) en de Wet Passend Onderwijs in 2014) in de praktijk zo lastig te realiseren is. Wat gaat er goed, wat kan er beter en welke problemen komen de hele tijd weer terug?
Na afloop van de lezing zal Loes van Wessum, associate lector leiderschap in onderwijs en opvoeding van de hogeschool Windesheim haar bespiegelingen hierop geven.