‘Almere is een groot dorp – in de beste zin van het woord’

Kun je kort iets over jezelf vertellen?
Ik ben Tijl Koenderink. Ik ben getrouwd, woon in Amstelveen en ben de vader van drie dochters Sarah (13), Julia (11) en Charlotte (3). Ik zet me in verschillende rollen al 25 jaar in voor het onderwijs. In mijn eigen schoolloopbaan ben ik ooit vastgelopen en ik probeer nu te helpen voorkomen dat anderen dit ook gebeurt.
Ik heb dit vanuit allerlei verschillende organisaties en initiatieven gedaan. Wel moet het kind hierin altijd centraal staan. In het onderwijsveld moeten we er met z’n allen voor zorgen dat kinderen fijn op kunnen groeien en een goed toekomstperspectief hebben.
Wat zijn je belangrijkste kernwaarden als directeur-bestuurder?
Je moet het kind voorop stellen. Vanuit transparantie, verbinding en vertrouwen kom je altijd verder dan als je je alleen focust op een specifiek onderdeel. Uiteindelijk kunnen we samen meer bereiken. Hiervoor is het nodig een goede structuur neer te zetten. Zo kun je de voorwaarden creëren waarop iedereen vanuit inhoudelijke betrokkenheid de juiste antwoorden kan vinden.  
 
Wat is je eerste indruk van Almere als stad?
Almere is een groot dorp -  in de beste zin van het woord. Met bijna 200.000 inwoners is het natuurlijk een grote stad. Maar tegelijkertijd heeft het de mentaliteit van samen de handen uit de mouwen steken van een dorp. Er is echt een gemeenschapsgevoel om er samen iets moois van te maken. Niet eindeloos discussies voeren, maar stappen zetten in de praktijk. Dat vind ik mooi om te zien!

Waar liggen komend jaar je prioriteiten?
Het risico van de handen praktijkgericht uit de mouwen steken zie je ook in Almere. Er zijn eindeloos veel sporen, gremia en groepjes die allemaal een waardevolle bijdrage leveren aan het welzijn van de kinderen. Maar hierdoor is het soms wel moeilijk om door de bomen het bos te zien. En ook strategisch keuzes maken voor de lange termijn is op deze manier lastig. Er zijn momenteel grote uitdagingen zoals het lerarentekort en leerlingen met een sterkere ondersteuningsvraag dan wat we kunnen bieden. Hierover moeten we strategische gesprekken voeren.
Dit jaar zijn we bezig met het voorbereiden en schrijven van de Ondersteuningsplannen voor de planperiode 2023-2027. Het is echt belangrijk dat dit een plan van en voor de hele stad wordt. We voeren momenteel op zoveel mogelijk plekken gesprekken en komen zo tot een visie en een missie voor de komende jaren. Belangrijke vragen hierbij zijn: wat kan Passend Onderwijs Almere hieraan bijdragen, wat kunnen andere partners bijdragen. Uiteindelijk moeten we komen tot een solide plan om zo goed mogelijk samen te werken.

Wat is jouw visie op passend onderwijs en inclusiever onderwijs?
In mijn optiek vullen deze twee termen elkaar aan. Het is een gecombineerde opdracht. Het is fijn voor kinderen om zo dichtbij huis mogelijk naar school te gaan. Het is ook goed om samen met andere kinderen van een zo gevarieerd mogelijke achtergrond onderwijs te volgen.

Aan de andere kant is er de opdracht om passend onderwijs te bieden.
Passend onderwijs komt niet in alle gevallen overeen met zo dichtbij huis mogelijk. Soms heeft een kind bepaalde hulp of zorg nodig die niet aanwezig is bij de school om de hoek. Het is de uitdaging om passend onderwijs zo inclusief mogelijk te krijgen. Dat kan op verschillende manieren. Door goed samen te werken in de wijken op het primair onderwijs en door barrières weg te nemen. Daarnaast is het belangrijk om beslissingen en procedures zo begrijpelijk mogelijk uit te leggen, zodat iedereen mee kan doen.

Als je over een aantal jaar afzwaait als directeur-bestuurder, welke resultaten wil je dan hebben bereikt?
Dat is een moeilijke vraag aan iemand die er net drie weken zit! Ik word echt enthousiast van de verschillende bijeenkomsten waarin onderwijs, gemeente en andere partijen zich samen inzetten voor leerlingen. We moeten met z’n allen zorgen voor een zo integraal mogelijke samenwerking met zo min mogelijk barrières. Als inhoudelijke discussies belangrijker zijn dan procedurele of financiële vraagstukken, dan hebben we met z’n allen iets heel moois bereikt.

Is er verder nog iets dat je wilt meegeven aan de lezers van de nieuwsbrief?
We zijn nu dus hard bezig met het voorbereiden en schrijven van de Ondersteuningsplannen 2023-2027. De eerste versies daarvan moeten in januari 2023 af zijn. We willen dit echt samen met iedereen in de stad doen. Daarom organiseren we veel bijeenkomsten, zowel fysiek als digitaal. De eerste daarvan is het Onderwijsnetwerk op 27 september in de ochtend op het Annapark. We nodigen iedereen hier van harte voor uit. We hopen komende maanden zoveel mogelijk van jullie te spreken. Heb je spontane input dan mag je die ook altijd mailen naar communicatie@passendonderwijs-almere.nl Hopelijk tot snel!